Encamên lêgerînê
teht jeo/n 1. kayaç 2. kapaklık, kapak taşı (lâğım, su yol vb. in üzerini kapamak için)
tehtê eniyê alın alanı
tehtê kulekê baca tomruğu
tehtebeş n yassı taş parçası
tehtebeşk n çorak toprak
tehtelbehr lşk/m denizaltı (gemisi)
tehtik n kayaç, küçük yassı taş
tehtil şeytanî nd boş, boşuna, haybeden
tehtil şeytanî çûn boşa gitmek, haybeye gitmek
tehtilbehr nd denizaltı gemisi
tehtok n kayaç, küçük yassı taş
teht kevirê meht
tehtê te lê rî, baranê şûşt (biwêj) rewş ne ya berê ye. hesabê te çewt e, hevalo! ew tehtê te lê rî, baranê şûşt.
tehtevêlkî rast û tenîsk
teht m. mountain range
teht Felsplateau
teht n. text, tatik, tat n.
tehtelbehr n. bota binawe, binawke m.
tehta çarî alın kemiği
tehta sênî göğüs kemiği