Encamên lêgerînê
tehn û niç 1) itiş kakış 2) itip kakalama, itilme, kakılma, başına kakma, lâf atma, lâf dokundurma
tehn û niç dan hev itişip kakışmak
tehn û niç lê dan (an jî xistin) 1) iteklemek 2) başına kakmak, lâf atmak, lâf dokundurmak
tehn û niç lê hatin xistin kakılmak
tehn û niç li hev dan kakışmak, kakmak
tehn û niç lê xistin (biwêj) niyeta xwe ya nebaş bi awayekî ne rasterast, lê bi peyaman (mesajan) ragihandin. di serxweşiya mala dewrêş de jî riza hema tên û niç li min dîxistin, lê min guh nedayê.