Encamên lêgerînê
tehlîşk rd acımsı
tehlîşk (i) bot/m acur
tehlîşk (ii) bot/m kekliklere verilen bir ot