Encamên lêgerînê
tehl bûn (i) l/ngh 1. incinmek, acımak * gava ku bi rê de çûye şemitiye, lingê wê tehl bûye yürürken kaymış, ayağı incinmiş 2. incinmek, gücenmek * ev yekî welê ye ku gelek mirov jê tehl bûne bu öyle biri ki bir çok insan ondan incinmiş 3. zedelenmek * estiyê piyê wê tehl bûye ayak kemikleri zedelenmiş 4. mec yaralanmak