Encamên lêgerînê
tehl bûn incinmek
tehl bûn (i) l/ngh 1. incinmek, acımak * gava ku bi rê de çûye şemitiye, lingê wê tehl bûye yürürken kaymış, ayağı incinmiş 2. incinmek, gücenmek * ev yekî welê ye ku gelek mirov jê tehl bûne bu öyle biri ki bir çok insan ondan incinmiş 3. zedelenmek * estiyê piyê wê tehl bûye ayak kemikleri zedelenmiş 4. mec yaralanmak
tehl bûn (ii) l/ngh acılanmak, acılaşmak * devê min tehl bû ağzım acılandı
tehl bûn 1. şirîn nebûn 2. (tahm) tûj bûn 3. ji azarekê êşîn *“gayê baş, bi serbaran tehl dibe, mêrê baş bi xereban tehl dibe”
(biwêj) ji tiştekî êşîn, pozîde bûn. bi wan gotinên bawer keçik gelekî tehl bû.
tehl bûn tng. tal bîyene