Encamên lêgerînê
tehdîtkar rd tehditkâr, tehdit edici
tehdîtkarane h tehditkârca
tehdîtkar rd. gefwer, tehdîtkar