Encamên lêgerînê
tebatî (iii) rd 1. edilgen, pasif (bir şeye karşı tepki göstermeyen) 2. rz edilgen, pasif 3. bz/nd pasif 4. fel edilgen, pasif