Encamên lêgerînê
tebat sabır, sebat.
m 1. sebat, direşme 2. tahammül, katlanma 3. sabır, dayanç (acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi) 4. avuntu * tebata min bi te tê seninle avunabiliyorum
tebat (ii) rd 1. dingin, durgun (kımıldanış ve hareket göstermeyen) 2. edilgin
tebat bûn l/ngh durgunlaşmak, dinginleşmek
tebat kirin l/gh durgunlaştırmak, dinginleştirmek
1) sebat etmek 2) tahammül etmek, katlanmak 3) sabır etmek
tebatbûn m durgunlaşma, dinginleşme
tebatbûnî m durgunluk, dinginlik
tebatbûyîn m durgunlaşış, dinginleşiş
tebatî m 1. sebat, direşme 2. tahammül, katlanma 3. sabır, dayanç (acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi)
tebatî (i) m durgunluk, dinginlik, sükünet
tebatî (iii) rd 1. edilgen, pasif (bir şeye karşı tepki göstermeyen) 2. rz edilgen, pasif 3. bz/nd pasif 4. fel edilgen, pasif
tebatî bi (yekî) neketin yeri göğü tırmalamak (çok sancı, acı çekmek)
tebatî bûn l/ngh rz pasifeşmek
tebatî hatin (yekî) 1) dayanmak (tahamül etmek, güç bir duruma katlanmak) 2) rahat durmak, sakin durmak
tebatî kirin l/gh 1. direşmek, sebat etmek (veya göstermek) 2. dayanmak, tahamül etmek (güç bir duruma katlanmak) * piştî ku di navberê de hinek wext derbas bû, fermande tebatî nekir, dest bi gotinê kir aradan biraz geçince, komutan dayanamadı, söze başladı 3. sabretmek, sabır göstermek 4. rz pasifleştirmek
1) dayanmak, tahamül etmek, katlanmak 2) sakin olmak
tebatî nehatin (yekî) 1) ayağını alamamak, hop oturup hop kalkmak, yerinde duramamak 2) kıvrım kıvrım kıvranmak yeri göğü tırmalamak, (çok acı veya sancı çekmek, çok acı çekerek kıvranmak) 3) sabrı taşmak (veya tükenmek), dayanamamak
tebatî nekirin 1) dayanamamak, tahammül etmemek 2) yerinde duramamak
tebatî pê hatin çıdamak, avunmak
tebatî pê ketin sakinleşmek, dinginleşmek
tebatîbûn m 1. dinginlik, sakinlik 2. rz pasifleşme
tebatîbûnî rz/m edilgenlik, pasiflik
tebatîbûyîn rz/m pasifleşiş
tebatîkirî rd 1. direşmiş, sebat etmiş (veya göstermiş) 2. dayanmış, tahamül etmiş (güç bir duruma katlanmış) 3. sabretmiş, sabır göstermiş 4. rz pasifleştirmiş
tebatîkirin m 1. direşme, sebat etme (veya gösterme) 2. dayanma, tahamül etme (güç bir duruma katlanma) 3. sabretme, sabır gösterme 4. rz pasifleştirme
tebatîtî rz/m edilginlik, pasiflik
tebatkirin m durgunlaştırma, dinginleştirme
tebat sebr û sebat
(navdêr, mê) sekinîna li cihekî, ranewestîna li cihekî, sekinandina karekî, nedomandina tiştekî, sebir, hedan, aramî.
Hevwate: hedan.
Dijwate: lebat.
ji wêjeyê: Ma tebata koçerên wekî min tê ezbenî. Ez nikarim wekî wî camêrî çend salan li kafeteryayê bisekinim û bikevim dorê.(Evdile Koçer: Çend Dîmen Ji Roj TVyê, Diyarname.com, 3/2007).
Bikaranîn: Lêker: tebat kirin. Navdêr: tebatkirin.
: tebitandin, tebitîn
tebat kirin sebr kirin
(lêker)(Binihêre:) tebat
tebata (yekî) nehatin (biwêj) bêaram bûn, bixiroş û heyecan bûn. heya ku min bi xwe dengê bavê xwe nebihîst, tebata min nehat.
tebatî (r) hevoka ku kirdeyê wê ne diyar e
(navdêr, mê) kartêbû, pasîf, peltî, bêlebatî, bêbizavî, bêçalakîtî, bêlivî, bêtevgerî, bêhereketî.
ji: teb +-atî
tebatî bûn (lêker)(Binihêre:) tebatî
tebatî hatin (lêker) baristan kirin, tebatî kirin, debar kirin, tab kirin, komutan dayanamadi.
ji: tebatî + hatin
tebatî kirin (lêker)sebirîn, semax kirin, sebr kirin, hedinîn.
ji: tebatî + kirin
tebatî nehatin sekn nehatin, kela, xulqê, hewata, sebra, tebatî ji
tebatî nekirin (lêker) bêsebr bûn.
ji: tebatî + nekirin
tebatîbûn (navdêr, mê) sekanî, tebitîbûnî, hêminî, aramî.
ji: tebatî +bûn
tebatîbûnî (navdêr, mê) kartêbûnî, pasîfî.
ji: tebatî +-bûnî
tebatîkirin (navdêr, mê) sebirin, semaxkirin, sebrkirin, hedinîn.
ji: tebatî +kirin
tebatîtî (navdêr, mê) pasîftî.
ji: tebat +-îtî
tebatkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tebat
tebat stable
tebatî stability; (di rêzimanê de) passive, passive voice
tebat rd. pilt, pasîf, ximbil
m. tebat, sebir, saman, sebat, sebr, simax n.
tebat kirin tg. tebat kerdene, tebatîyene
tebatî rd. rz. tebatin, pasîf, tebatkar