Encamên lêgerînê
taybetmendî m 1. özgünlük, özgülük, hassa, orjinalite 2. özellik, hususiyet, spesiyalite 3. rd mahsus, münhasır * bexçeyek taybetmendî zarokan çocuklara mahsus bir bahçe
taybetmendî rewşa kes an jî tiştê ku xwediyê hin wesf û rewiştan e
taybetmendî m. taybetîye, taybetênî m.
m. xislet, xususîyet, taybetî n.
m. mexsus, xoser, xasî n.
taybetmendî (m) özellik, hususiyet Çi taybetmendîya nê xortî esta?/Çi xususîyetê nê xortî esto? (Bu delikanlının ne özelliği var?)
taybetmendîye (m) özellik, hususiyet