Encamên lêgerînê
taw m at oynatma, yarıştırma
taw (i) bnr tav
taw (ii) rd geçerli, kabul (çocuk oyunları gibi oyunlarda) * ev jimar taw e bu sayı kabul
taw (iii) m an, zaman * wê tawê o zaman
taw (iv) m dayanç
taw dan l/gh at koşturmak
at oynatmak (yarışmak)
tawan m 1. suç (törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış) 2. suç (yasaya aykırı davranış, cürüm)
tawan (i) m kudret, güç
tawan kirin suç işlemek
tawanbar suçlanan.
rd 1. suçlu, suçlanan 2. zanlı
tawanbar bûn l/ngh suçlanmak
tawanbar kirin l/gh 1. suçlamak 2. itham etmek, ithamda bulunmak
tawanbarbûn m suçlanma
tawanbarbûyîn m suçlanış
tawanbarî m 1. suçlanma, itham 2. suçluluk
tawanbarker rd suçlayıcı, suçlayan
tawanbarkirî rd suçlanan, suçlanmış olan
tawanbarkirin m 1. suçlama, suçlayış 2. itham etme, ithamda bulunma
tawandar rd suçlu
tawandar bûn l/ngh suçlanmak
tawandar hatin hesibandin suçlu sayılmak
tawandar kirin l/gh suçlamak
tawandarbûn m suçlanma
tawandarbûyîn m suçlanış
tawandarî m suçlama
tawandarîtî m suçluluk
tawandarkirî rd suçlanmış olan
tawandarkirin m suçlama
tawandî rd suçlanmış
tawandin suçlamak.
l/gh suçlamak
tawandin (i) bnr tewandin
tawandin (ii) m suçlama
tawang bnr tewang
tawankar rd suç işleyen, suç işleyici, mücrim
tawankarî m 1. kriminalite 2. suç işleme
tawanker rd suclayıcı
tawankerî m suclayıcılık
tawankir rd fail, suç işleyen kimse
tawanname m ithamname
tawannas nd/nt suç bilimci, kriminolog
tawannasî kriminoloji.
m suç bilim, kriminoloji
tawanzan nd/nt suç bilimci, kıyabilimci, kriminolog
tawanzanî m suç bilim, kıya bilim, kriminoloji
tawanzaniyî rd suç bilimsel, kıya bilimsel
tawdan m at koşturma
tawdayîn m at koşturma
tawe m 1. tava 2. tava (tavada yapılmış yemek)
tawek m kızartma tavası
tawêr m selden arta kalan
taweya şêht taraklı tavası
tawî sıtmalı.
rd 1. sıtmalı 2. mec romatizmalı
bot/m 1. dardağan (Milium eêusum) 2. dardağan (bu ağacın yemişi)
tawî (ii) m barikat, tabya
tawî tê de kirin nazar değmesin diye bir dardağan ağacı parçacığının asılması veya takılması (çocukların omuz başlarına nazar boncuğu ve kaplumbağa kürek kemiğiyle birlikte takılır)
tawik (i) bot/m 1. dardağan (Milium eêusum) 2. dardağan (bu ağacın yemişi)
tawik (ii) m çoban tası
tawik (iii) m kızak
tawik (iv) m tava, küçük tava
tawil bnr tavil
tawis zo/nd tavus (Pavo)
tawisî nd/nt Yezidi
tawistan m 1. güneşlik (her tarafı güneş olan) 2. yaz
tawîz m taviz, ödün
tawîz dan l/gh taviz vermek, ödünlemek
taviz vermek, ödün vermek
tawîzdan m taviz verme, ödünleme
tawîzdar rd 1. tavizli, ödünlü (ödün vererek yapılan, ödün niteliğinde olan) 2. tavizli, ödünlü (ödün veren kimse)
tawîzder nd/nt tavizci
tawîzderî m tavizcilik
tawo tawo h 1. iplik iplik 2. tel tel * porê wê tawo tawo ji hev vekir saçlarını tel tel ayırdı
tawo tawo rihek çêdibe damlaya damlaya göl olur
tawtawe delimsi kimse
rd 1. alık, ebleh, sersem 2. anormal (dengesi bozuk) 3. serseri (tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan)
tawtawebûn m 1. alıklaşma 2. serserileşme
l/ngh 1. alıklaşmak 2. serserileşmek
tawtawekî rd/h 1. alıkça, eblehçe 2. serserice
tawtawetî m 1. alıklık, eblehlik, sersemlik 2. serserilik
tawtawetî kirin serserilik etmek
tawûg kızak.
bnr taxok
tawûx bnr taxok
taw dan (lêker)(Binihêre:) taw
taw kirin (lêker)(Binihêre:) taw
tawan 1. guneh 2. sûc
(navdêr, mê) tomet, jibarî, xirabî, gunehkarî, cirm, cerîme, cînayet, sûc, binas, kiryarên dijî qanûnê, guneh, neheqî, xedre, xeta, cinayet, bêqanûnî, dijqanûnîtî, sedem, sebeb, xeletî.
Bikaranîn: Lêker: tawan kirin. Navdêr: tawankirin Rengdêr: tawankirî.
Herwiha: tewan.
Bide ber: tiwan.
Têkildar: ceza, siza.
: tawanbar, tawanbarî, tawanî, tawankar, tawankarî
tawan kirin (lêker)(Binihêre:) tawan
tawanbar 1. kesê ku gunehek lê tê barkirin 2. kesê ku sûcek lê tê barkirin
(navdêr) gunehbar, sûcdar, tometbar, kesa/ê ku tawanek yan hin tawan kirine, kesa/ê ku bûye sedemê peydabûna tawanekê yan hin tawanan, kesa/ê ku xelk bawer dike ku wî tawanek yan hin tawan kirine.
Herwiha: tewanbar.
Têkildar: tawankar.
ji: tawan + -bar.
Bikaranîn: Lêker: tawanbar kirin, tawanbar bûn. Navdêr: tawanbarkirin, tawanbarbûn Rengdêr: tawanbarbûyî.
: tawanbarî, tawanbarker, tawanbarîtî, tawanbartî
tawanbar bûn (lêker)(Binihêre:) tawanbar
tawanbar kirin 1. guneh lê bar kirin 2. sûc lê bar kirin
(lêker)(Binihêre:) tawanbar
tawanbarbûn (navdêr, mê) gunehbarbûn, sûçbarbûn
tawanbarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tawanbar
tawanbarî (navdêr, mê) sûcdarî, gunehbarî, tometbarî, tometdarî, tawanbarbûn, tomet, tawan, gunehkarî, gunehbarbûn, guneh, sûcdarbûn.
Herwiha: tewanbarî.
ji: tawanbar + -î
tawanbarker (navdêr, nêr) kesê/a ku yekî tawanbar dike.
ji: tawanbar + -ker
tawanbarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tawanbar kirin
tawanbarkirin (navdêr)gunehbarkirin, :miovek bi guneha dizînê hat tawanbarkirin
tawandar (rengdêr) çewtdar.
ji: tawan +-dar
tawandar kirin (rengdêr) şemisandin, tawanbar kirin, sûcdar kirin, tehnandin.
ji: tawan +-dar + kirin
tawandarî (navdêr, mê) sûcdarî.
ji: tawan +-darî
tawandarkirin (rengdêr) tawanbarkirin, sûcdarkirin, îthamkirin.
ji: tawan +-dar +kirin
tawandin (lêker)buhtan kirin, sûcdar kirin, tawanbar kirin, şîkayet kirin. Tewîn: -tawîn-.
ji: taw +-andin
tawanê abûrşikên sûc û gunehên ku ji anora mirovî digirin
tawanî (navdêr, mê) rewşa tawanbûnê.
ji: tawan + -î
tawankar 1. gunehkar 2. sûcdar
(navdêr) gunehkar, tometkar, xirabîkar, kesa/ê tawanan dike yan tawan kirine, tawanbar.
Herwiha: tawanker, tewankar, tewanker.
Bide ber: gunehbar, tawanbar, tometbar.
ji: tawan + -kar.
: tawankarane, tawankarî, tawankarîtî, tawankartî
tawankarane (rengdêr) bi awayekî tawankar.
ji: tawankar + -ane
tawankarî (navdêr, mê) gunehkarî, xirabîkar, tawankirin.
Herwiha: tewankarî.
Têkildar: tawanbarî.
ji: tawankar + -î
tawankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tawan kirin
tawankirin (navdêr) gunehkirin
tawanname (navdêr, mê) sabiqe, rabirda
tawannas (navdêr, mê) krîmînîlog.
ji: tawan +-nas
tawannasî pisporiya awayê pêkhatina sûc û gunehan
(navdêr, mê) krîmînîlojî, kriminoloji.
ji: tawan +-nasî
tawbijêr (navdêr) navbijvan, hekem, kesa/ê ku di lîstika navbera du kesan yan du taximan de çavdêr e daku kes dijî regezan tev negerre.
ji wêjeyê: Tawbijêr: Ango kesê ku biryara rewabûna lîstikê dipejirîne. Kesê ku bi gor rêbazan rastiya lîstikê taw dike û dide pejirandin. Kesê ku gotina wî di lîstikê de derbazdibe, wekî dozgerek dikane biryar bide. Di lîstikê de peyva rewabûnê bi “taw”kirinê ve girêdayî ye. Kesê vê tawkirinê dide pejirandin, yan jî dibijêrê. Lema peyva “tawbijêr” rastir e. Ev ji du peyvan pêk tê: yek “taw” ya diduyan jî peyva “bijêr” ev ji lêkera bijartin/hilbijartinê tê.(Fêrgîn Melîk Aykoç: Ziman û Têgînên Futbolê, Diyarname.com, 7/2008).
ji: taw + -bijêr.
: tawbijêrî, tawbijêrîtî, tawbijêrtî
tawbijêrî (navdêr, mê) rewşa tawbijêrbûnê.
ji: tawbijêr + -î
tawdan (navdêr, mê) (Binihêre:) taw
tawdar (rengdêr) lezîn.
ji: taw +-dar
tawder (navdêr, mê) lezandin, lezîn.
ji: taw +-der
tawe amaneke malê ya ku tehtevêlkî ye û tê de xurekên zûpij tên pehtin; boçesêlîn, miqilk
(navdêr, mê) axlewî, tavik, mexlî
tawî kesê ku bi nexweşiya tayê ketiye
(rengdêr) mirovê bi derdê melarya kevtî mirovê tavbirî
tawî bûn tûşî nexweşiya tayê hatin
tawîbûn (navdêr, mê) nexweşîya melarya girtin, toşî melarya bûn, tavbirin
tawik (navdêr, mê) tihok.
ji: taw +-ik
tawis 1. li cem kurdên berê navê pûtekê tavê ye 2. cureyekî teyrên dîmenxweş û rengîn e *“heçî dîtina tawisî bivê, divê germa Hindistanê jî qebûl bike”
(navdêr) teyrek gir e û bi kilka xwe ya rengîn navdar e.
Herwiha: tawus, tawûs.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: طاوس/تاوس.
ji: hevreha farisî طاووس (tavûs), tirkî tavus, erebî طاووس (tawûs), îbrî טווס (tavas), yûnaniya kevn ταώς (taos), latînî pavus, pavo, hemû ji zimanekê Hindistanê, bo nimûne jitamili, bi forma xwe ya niha தோகை (tokay). Forma latînî serekaniya navê wî yê piraniya zimanên ewropî ye: spanî pavo, îtalî pavone, fransî paon, rûsî pavlîn, almanî Pfau, ingîzî peacock....
: Melek Tawis, tawisane, tawisî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: tawis, tawûs, Kurdî (Soranî): taûs, Kurdiya başûr: tawis, tawûs, Lekî: Hewramî: Zazakî:. Navê zanistî: Pavo, Afropavo
tawisane (rengdêr) bi awayekî tawis.
ji: tawis + -ane
tawisî (navdêr, mê) rewşa tawisbûnê.
ji: tawis + -î
tawismeş (rengdêr) tawusxeram, xweşmeş
tawîz (navdêr, mê) tenezil, daketin, nihan, nefsbiçûkî, tezmînat.
Bikaranîn: Lêker: tawîz kirin, tawîz dan. Navdêr: tawîzkirin, tawîzdan Rengdêr: tawîzkirî.
Herwiha: tahwîz, tehwîz, tewîz, tewîz
tawîz dan (lêker)(Binihêre:) tawîz
tawîz kirin (lêker)(Binihêre:) tawîz
tawîzdan (navdêr, mê) (Binihêre:) tawîz
tawîzdar (rengdêr) demandar.
ji: tawîz +-dar
tawîzdêr (navdêr, mê) pêveberdêr.
ji: tawîz +-dêr
tawîzdêrî (navdêr, mê) pêvcberdêrî.
ji: tawîz +-dêrî
tawîzkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tawîz kirin
tawîzkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tawîz
tawkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye taw kirin
tawkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) taw
tawle (navdêr, mê) nerd, textenerd, mase, mêze, bakamon.
Bide ber: tewl tewle.
ji: hevreha erebî طاولة (ṭawile), aramî ܛܒܠܝܬܐ (ṭaviletha), îbrî טבלה (tabla), hemû ji yunanî τάβλα (tábla) ji latinî tabula yan tabella. Ji eynî rehî: tablo.
tawlî (rengdêr) qelew, zexm, têrgoşt, bibez, bezdar, têrrûn, birûn, rûndar, birûn.
Herwiha: tavlî.
Bikaranîn: Bi taybetî devoka Efrînê.
ji: jitirki tavlı (têrrûn) ji tav (rûn + -lı (bi-, -î, -dar).
: tawlîtî
tawlîtî (navdêr, mê) rewşa tawlîbûnê.
ji: tawlî + -tî
tawtwê (Soranî) (navdêr) gotûbêj, şêwir.
Herwiha: tawtiwê.
ji: ji?
tawûg taxûk
(navdêr, mê) kêşe , kole , taxûk, navgînek e ku bar lê tên siwarkirin yan jî mirov lê siwar dibin û li ser berfê tê kişandin
tawusxeram (rengdêr) tawismeş, xweşmeş, tiştê ku wek tawus bi naz dimeşe.
ji wêjeyê: şehkitêbek min divêt behsî muhebbet bit-temam sed tilsim û sihr tê da pêkve Suryanî meqam ebceda eşqê me xwend û eql wenda kir û mam Hûriya baxê buhuştê tûtîya tawusxeram xeyrî Bateyî padişaha min delala kê yî tu w:Mela Hisênê Bateyî.
Bi alfabeyên din:
Dijwate: .
ji: ji Farisî tawus û xeramîden(جراميدن)
tawan crime, offense
tawan kirin to offend, to commit a crime
tawanbar suspected; indicted
tawanbar kirin to indict
tawangeh scene of crime
tawankar criminal
tawankarê tamijî habitual offender
tawanker offender
tawankerê cinsî sex offender
tawankerên ciwan young offenders
tawannas criminologist
tawannasî criminology
tawûs (m.) peacock
tawan Verbrechen
tawanasî kriminologie
tawanbar Angeklagte
tawanbar kirin anklagen
tawanbarkirin belasten
tawandin anklagen
tawankar schuldig
tawaş Fett
Speck
taw m. rapekayis, hemle, partawe, gali m., hamle n.
n. taw, zeman, waxt, zemun, wext n.
tawan m. sûc, cirm n.
tawan kirin tg. sûc kerdene
tawanbar rd. sûcdar, sûcin, mucrîm
tawanbar hatin hesibandin llb. sûcdar hesabîyene, sûcdar ameyene hesabnayene
tawanbar kîrin tg. sûcdar kerdene, îtham kerdene, sûcdarnayene
tawanbarî m. sûcdarîye, îtham, sûcdarênî m.
tawanbarker rd. sûcdarnayox, sûcdarker, îthamker
tawanbarkirin m. sûcdarkerdis, îtham, sûcdarnayis n. dan tawanbarkirin llb. dayene sûcdarkerdene, dayene sûcdarnayene hatin tawanbarkirin llb. sûcdar kerîyene, îtham kerîyene, ameyene sûcdarkerdene, ameyeneîthamkerdene
tawandar rd. sûcdar, sûcin, mucrîm tawandar hatin hesibandin llb. sûcdar hesabîyene, sûcdar ameyene hesabnayene
tawandar kirin tg. sûcdar kerdene, îtham kerdene, sûcdarnayene
tawandarî m. sûcdarîye, îtham, sucdarênî m.
tawandin tg. pezirnayene, qebûl kerdene, wayirvejîyene, qebûlnayene
tg. sucdar kerdene, îtham kerdene, sucdarnayene
tawanga navxweyî n. rz. tewênayisê xozereyî, antisê xozereyî m.
tawangbar rd. rz. ante, raantbar, tewênaye, raanteyin, denamite
tawankar rd. sûcdar, sûcin, mucrîm
tawankarî m. sûcdarîye, îtham, sûcdarênî m.
tawannas m/n. krîmînîlog n.
tawas m. ronênî, ronîne m.
tawe m. tawike m., miqil n., tawe m., qanzik n., miqilik n., miqlê n. tawêr m. late m.
tawî rd. tayî, tewranîyin
m. teye, tê, tey m.
m. verbest, kend, bend, barîkat n.
tawilandin tg. tawl kerdene, qeyd kerdene, kapik kerdene, kap kerdene, qeyde piranayene, tawlnayene
tawîz m. tawîz, seroraverdayis n.
tawîz dan tg. tawîz dayene, sero raverdayene
tawîzdar rd. tawîzin
tawîzdêr m. tawîzcî, seroraverdayox n.
tawîzdêrî m. tawîzcîyîye, seroraverdayoxîye, seroraverdayoxênî, tawîzcîyênî m.
tawle m. tavla, tawla, tabla m.
m. tawle, axura astoran n.
tawtaw rd. zirzop, zupe
tawtawe rd. tewtewe bûn tng. tewtewe bîyene
tawtawetî m. tewteweyîye, tewtewênî m.
tawtawetî kirin lg. tewteweyîye kerdene, tewtewênî kerdene
tawûg m. tawûg, tawik, tawig n.
tawûg berdan tawûg raverdayene kr.
tawûg kisandin lg. tawûg antene
tawûs n. zoo. tawûs, tawiz, tavûs, teyrê tawûsî n.
tawût m. tabûte, darbeste m.