Encamên lêgerînê
tavla (I) pageh, tewl, stewl, sebil (tewla hespan) m (II) 1. nerd, tewla (ji bo leyîstika bi nave tewleyê) 2. qutiya tewlayê m
tavla (i) pageh, tewl, stewl, sebil (tewla hespan) m
tavla (ii) 1. nerd, tewla (ji bo leyîstika bi navê tewleyê) 2. qutiya tewlayêm
tavla atmak bi tewlayê leyistin
bi tewlayê leyistin
Bi tewlayê lîstin.
tavla ipi Kindira dirêj ku pê hespan girê didin.
tavla uşağı (Kesê) alîkarê meytêr.
tavlacı (I) tewlevan (kesê ku li ber tewla hespan e û li hespan dinere) nd (II) tewlebaz, tewleperest (kesê ku ji leyza tewlayê hez dike) nd/nt
tavlacı (i) tewlevan (kesê ku li ber tewla hespan e û li hespan dinêre) nd
tavlacı (ii) tewlebaz, tewleperest (kesê ku ji leyza tewlayê hez dike) nd/nt
tavlama 1. xavkirin, hawdan 2. nermkirin, xirandin (mec) 3. nermkirin, xapandin (argo) m
1. xavkirin, hawdan 2. nermkirin, xirandin (mec) 3. nermkirin, xapandin (argo) m
tavlamak 1. xav kirin, haw dan, semax kirin (ji bo tiştên mîna hesin) 2. nerm kirin, xirandin (ji bo beijewendiya xwe kesek anîn rê) (mec) 3. nerm kirin, xapandin (bi riya xapandinê bi dest xistin) *kızı tavlamış keçik nerm kiriye (argo) l/gh
1. xav kirin, haw dan, semax kirin (ji bo tiştên mîna hesin) 2. nerm kirin, xirandin (ji bo berjewendiya xwe kesek anîn rê) (mec) 3. nerm kirin, xapandin (bi riya xapandinê bi dest xistin) * kızı tavlamış keçik nerm kiriye (argo) l/gh
tavlanma 1. xavbûn, hawbûn 2. tewlîsbûn, pişbûn (ji bo erd û zeviyan) 3. çivrbûn, xurtbûn m
1. xavbûn, hawbûn 2. tewlîsbûn, pişbûn (ji bo erd û zeviyan) 3. çivrbûn, xurtbûn m
tavlanmak 1. xav bûn, semax bûn, haw bûn (ji bo tiştên mîna hesin) l/ngh 2. tewlîs bûn, piş bûn (ji bo erd û zeviyan) l/ngh 3. çivr bûn, xurt bûn (ji bo ajelan) l/gh 4. hatin xavkirin, hatin nermkirin l/tb
1. xav bûn, semax bûn, haw bûn (ji bo tiştên mîna hesin) l/ngh 2. tewlîs bûn, piş bûn (ji bo erd û zeviyan) l/ngh 3. çivr bûn, xurt bûn (ji bo ajelan) l/gh 4. hatin xavkirin, hatin nermkirin l/tb