Encamên lêgerînê
tarik rê, rêk m
rê, rêk m
tarikat terîqet, terîq, holdarî ol/m
terîqet, terîq, holdarî ol/m
tarikatçı 1. tarîqetparêz (ew kesê ku ji bo jiyandina terîqetan dixebite) 2. tarîqetvanî (ew kesê ku pêgirê terîqetekê ye) nd/rd
1. tarîqetparêz (ew kesê ku ji bo jiyandina terîqetan dixebite) 2. tarîqetvanî (ew kesê ku pêgirê terîqetekê ye) nd/rd
tarikatçılık 1. tarîqetparêzî 2. tarîqetvanîtî m
1. tarîqetparêzî 2. tarîqetvanîtî m
tarik m 1. tas 2. rd tas (bir tasın alacağı miktarda olan)
tarik (i) bot/m kömeç
tarik (ii) m 1. kasnak 2. gergef
tarik (iii) m ibik, kepez (horoz, hindi vb. nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı)
tarikan bot/m çavdar
tarikî h yanlamasına
tarik m. kilaweke, kumik, kulik, pûmpil, pilike m.
m. bot. kumik. tarik, kompêç, komeç n.
m. tarik, gergef n.
m. uskera, safike, eskura, tasa awe, uskerike, uskura, îskera, wuskera, wiskura, wiskira m.
tarikat terîqet (n)