Encamên lêgerînê
taraz rîtik, pirtik m
rîtik, pirtikm
taraz taraz 1) bipirtik, birîtik (ji bo qumaş) 2) keper, gijik (ji bo por)
1) bipirtik, birîtik (ji bo qumaş) 2) keper, gijik (ji bo por)
tarazlama rîtikjekirin, pirtikjekirin m
rîtikjêkirin, pirtikjêkirin m
tarazlamak rîtik je kirin, pirtik je kirin l/bxv
rîtik jê kirin, pirtik jê kirin l/bw
tarazlanmak 1. rîtikdan, pirtikdan (ji bo qumaş) 2. lihevketin, gijomijobûn (ji bo por) 3. pelqiqdan, bijûdan, girûzerkîbûn m
1. rîtik dan, pirtik dan (ji bo qumaş) l/gh 2. li hev ketin l/bw, gijomijo bûn l/ngh (ji bo por) 3. pelqiq dan l/gh, bijû dan l/gh, girûzerkî bûn l/ngh
1. rîtikdan, pirtikdan (ji bo qumaş) 2. lihevketin, gijomijobûn (ji bo por) 3. pelqiqdan, bijûdan, girûzerkîbûn m
1. rîtik dan, pirtik dan (ji bo qumaş) l/gh 2. li hev ketin l/bw, gijomijo bûn l/ngh (ji bo por) 3. pelqiq dan l/gh, bijû dan l/gh, girûzerkî bûn l/ngh
taraza rivakî n. dengaya komelî, denga sosyalî m.