Encamên lêgerînê
taraş efare, leqat, qurf m
efare, leqat, qurf m
taraşlama efarekirin, leqatkirin, qurfkirin m
efarekirin, leqatkirin, qurfkirin m
taraşlamak efare kirin, leqat kirin, qurf kirin l/gh
efare kirin, leqat kirin, qurf kirin l/gh
taraş bnr terş û taraş
taraştin m yarma
l/gh yarmak
taraş 1)(başak için) lekate (n) 2)(tahıl, üzüm, badem vb. için) başax (n) 3)(üzüm için) etif (n), efare (n), lekate (n)
taraşlama 1)(başak için) lekatekerdiş (n), weşearêdayîş (n), serearêdayîş (n) 2)(tahıl, üzüm, badem vb. için) başaxkerdiş (n) 3)(üzüm için) etifkerdiş (n), efarekerdiş (n)
taraşlamak 1)(başak için) lekate kerdene, weşe arê dayene, sere arê dayene 2)(tahıl, üzüm, badem vb. için) başax kerdene 3)(üzüm için) etif kerdene, efare kerdene