Encamên lêgerînê
tapan şepne, şepane, sak, kaşan, kaso, mehlû, malî, mehlî, şafün, faşûn, tapan n
şepne, şepane, sak, kaşan, kaso, mehlû, malî, mehlî, şafûn, faşûn, tapann
tapan çekmek şepne kirin, tapan kirin, şafün kirin, mehlû kirin
şepne kirin, tapan kirin, şafûn kirin, mehlû kirin
tapanlama şepanekirin, faşûnkirin, mehlûkirin, tapankirin m
şepanekirin, faşûnkirin, mehlûkirin, tapankirin m
tapanlamak şepane kirin, faşûn kirin, mehlû kirin, tapan kirin l/gh
şepane kirin, faşûn kirin, mehlû kirin, tapan kirin l/gh
tapan n 1. dam saçaklarını devmede kullanılan bir tür tokaç 2. tapan, sürgü (tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan geniş araç)
tapan (i) m tandırdan köze düşmüş ve hayvan yemi olarak kullanılan ekmek
tapan kirin l/gh tapanlamak, sürgülemek
tapan çekmek
tapankirin m tapanlama, sürgüleme
tapan darê meht ê ku li ser kersengên erdê cotkirî tê gerandin da ku bipelixin û hûr bibin
tapan kirin (biwêj) bi zorê rêç kirin, ji wir birin. çepgiran na, lê rastgiran ew ji wir tapan kirin.
tapan n. sak n., kasane m., tapane m., kasane m., tapon m.
tapan kirin tg. sak kerdene, kasan kerdene, tapan kerdene
tapankirin m. sakkerdis, kasankerdis, tapankerdis n.
tapan sak (n), kaşane (n), tapan (n)
tapan ağacı darsak (n)
tapan çekmek b. tapanlamak
tapanlama sakkerdiş (n), tapankerdiş (n)
tapanlamak sak kerdene, tapan kerdene