Encamên lêgerînê
tapî bnr tapo
tapîr zo/m tapir (Tapirus)
tapîsok m gelberi (ocak demiri)
tapî xas allerbest
ausgezeichnet
ganz besonders
tapî m. tapû, tapî n.
tapîr m. zoo. tapîr, tapîrus n.