Encamên lêgerînê
talebe (piraniya talib) xwendekar, telebe nd/nt
(piraniya talib) xwendekar, telebe nd/nt
talebelik xwendekarî, telebetî m
xwendekarî, telebetî m
talep 1. xwestin, daxwaz, teleb (ji kesekî xwestina kirin an jî nekirina tiştekî) 2. daxwaz, daxwazî, xwestin m
1. xwestin, daxwaz, teleb (ji kesekî xwestina kirin an jî nekirina tiştekî) 2. daxwaz, daxwazî, xwestinm
talep etmek daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin
daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin
talepkâr daxwazkar, xwezînok nd
daxwazkar, xwezînok nd
talepname daxwazname, telebname m
daxwazname, telebname m
tale (i) m kısrağın çiftleşmesi
tale (ii) rd esmer
taleb m atlama, sıçrama
taleb dan xwe sıçramak, sıçrama yapmak
talep m talep, istem
talepkâr nd/nt talepkâr
talepkârî m talepkârlık
talepname m talepname, istek bildiren belge
talerz m 1. ıspazmoz 2. nöbet, sıtma nöbeti 3. ateşli hastalık 4. bj havale (bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli olan hastalık)
talerz hatin (yekî) havale gelmek * talerz hatin zarok çocuğa havale geldi
talerz pê girtin ıspazmoza tutulmak
talentdar (rengdêr) behredar, bibehre, behremend, biqabiliyet, jêhatî, zîrek, xwedîhuner
tale çîrok
talent behremendî
talent behremendî
hêjayî
tale m. talîsk m. talîye, dejo tewr giran m.
talerz m. tip. hewale, serûbinî n.
talesêv m. talesaye, saya tale m.
tale (n) bakınız: talih (n)
talebe (n) bakınız: telebe (n)
taleh (n) bakınız: talih (n)
talek -e, acımsı
taleve (n) bakınız: telebe (n)
talebe wendekar, -e; telebe (n), teleba (m); suxte (n), suxta (m); şagird, -e
talebelik wendekarîye (m), telebeyîye (m), suxteyîye (m), şagirdîye (m)
talep waştiş (n)
talepkar waştox, -e