Encamên lêgerînê
talîşk (i) bot/nd acı bakla (Lupinus termis)
talîşk (ii) bot/m hindiba (Cichorium endivia)
talîşk (iii) rd acımsı, acımtırak (badem acısı gibi, kahve acısı gibi acılar için)
talîşkî rd 1. acımsıca, acımtırakça 2. m acımsılık
talîşk (navdêr, mê) giyaykê kesik dema bizdandina bistîk û belgên wî îr jê dihêt û tam tale