Encamên lêgerînê
talahi telehî nd
telehî nd
talak telaq (li gorî dînê îslamê bidawîhatina zewacê) ol/n
telaq (li gorî dînê îslamê bidawîhatina zewacê) ol/n
talakat rewanbêjî m
rewanbêjî m
talan talan, tartale, tarac m
1. kapek, ardik, ardemişar (ji bo tiştê ku ji devê berek, xîzar û yên wekî wan çêdibe) m 2. kewş, qalik, telaş, telûş, pûke (ji devê rinde, tevşo û tiştên wisa çêdibe) n 3. kirçom, pel n
talan etmek talan kirin, tarac kirin
Talan kirin. Li talanê xistin. Tarac kirin.
talan olmak talan bûn, tarac bûn
Talan bûn.
talancı talanker, taracker nd/nt
talancılık talankerî, tarackerî m
talanlama talankirin, tarackirin m
talanlamak talan kirin, tarac kirin l/gh
talaş 1. kapek, ardik, ardemişar (ji bo tiştê ku ji devê berek, xîzar û yên wekî wan çêdibe) m 2. kewş, qalik, telaş, telûş, pûke (ji êleye rinde, tevşo û tiştên wisa çêdibe) n 3. kirçom, pel n
talaşlama kapekpêwerkirin, kewşpêwerkirin, kewşkirin m
talaşlamak kapek pê werkirin l/bw, kewş pê werkirin l/bw, kewş kirin l/gh
kapek pê werkirin l/bw, kewş pê werkirin l/bw, kewş kirin l/gh
talaşlanmak kapek pê hatin werkirin, hatin kewşkirin l/tb
kapek pê hatin werkirin, hatin kewşkirin l/tb
talaşlımla kapekpêwerkirin, kewşpêwerkirin, kewşkirin m
talaz 1. pel, bagêje, bahoz 2. biskdan (ji bo cilên hevrîşim û yen mîna wan) m
1. pêl, bagêje, bahoz 2. biskdan (ji bo cilên hevrîşim û yên mîna wan) m
talazlanma 1. pêldan 2. biskdan m
1. pêldan 2. biskdan m
talazlanmak 1. pêl dan 2. bisk dan l/gh
1. pêl dan 2. bisk dan l/gh
talebe (piraniya talib) xwendekar, telebe nd/nt
(piraniya talib) xwendekar, telebe nd/nt
talebelik xwendekarî, telebetî m
xwendekarî, telebetî m
talep 1. xwestin, daxwaz, teleb (ji kesekî xwestina kirin an jî nekirina tiştekî) 2. daxwaz, daxwazî, xwestin m
1. xwestin, daxwaz, teleb (ji kesekî xwestina kirin an jî nekirina tiştekî) 2. daxwaz, daxwazî, xwestinm
talep etmek daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin
daxwaz kirin, daxwastin, teleb kirin
talepkâr daxwazkar, xwezînok nd
daxwazkar, xwezînok nd
talepname daxwazname, telebname m
daxwazname, telebname m
tali talî, duyemînî (tiştê ku di radeya duyemîn de ye) rd
talî, duyemînî (tiştê ku di radeya duyemîn de ye) rd
talih bext n, talih n, şans n, siûd m, gihev m
bext n, talih n, şans n, siûd m, gihevm
talih kuşu teyrikê siûdê
teyrikê siûdê
Morîka siûdê. Teyrika siûdê.
talih yüzüne gülmek Şansê (yekî) lê hatin. A wî lê hatin. Morîka siûdê pê re bûn. Siûda (yekî) lê xistin.
talihi yar olmak (yaver gitmek) Lingê (wî) li kûpê zêran ketin. Felek yar bûn. Şansê (yekî) lê hatin. Bayê wî rabûn. Siûda (yekî) lê xistin. Morîka siûdê pê re bûn.
talihi yar olmamak Birûskê li dara (yekî) xistin. Stêrka (wî) mê bûn. Teyrokê tim li werzê (yekî) xistin. Xwedê qirdê (yekî) xerab kirin. Carek kodê (yekî) şikîn.
talihi yaver gitmek şansê (yekî) lê hatin, siûda (kesekî) lê xistin
şansê (yekî) lê hatin, siûda (kesekî) lê xistin
talihim olsaydı anamdan kız doğardım Bila felek yar bûya dinya alem tev de neyar bûya. Serê min bixêr bûya ji diya xwe nedibûm. Bila bextê min hebûya bila çavek min tune bûya. (Mêrên ku şansê wan lê nayê, qirdê wan xerab e, dibêjin.)
talihine küsmek bextê (kesekî) bi reş bûn
bextê (kesekî) bi reş bûn
Dev ji xwe berdan. (gilî û gazinc ji bextê xwe yî reş kirin)
talihli bextyar, bextçê, bextçak, bitalih, bişans, bisiûd rd
bextyar, bextçê, bextçak, bitalih, bişans, bisiûd rd
talihsiz bextbireş, bextreş, bêtalih, bêşans, bêsiûd rd
bextbireş, bextreş, bêtalih, bêşans, bêsiûd rd
talihsizlik bextbireşî, bextreşî, bêtalihi, bêşansî, bêsiûdî m
bextbireşî, bextreşî, bêtalihî, bêşansî, bêsiûdî m
talik 1. daleqandî, hildan 2. talûq 3. talûq (cure nivîseke bi herfên Erebî ku bi awayê xwar tê nivîsandin) m
1. daleqandî, hildan 2. talûq 3. talûq (cure nivîseke bi herfên Erebî ku bi awayê xwar tê nivîsandin)m
talik etmek 1) daleqandin 2) bi paş de avêtin, bi paş xistin, avêtin paş, talûq kirin
1) daleqandin 2) bi paş de avêtin, bi paş xistin, avêtin paş, talûq kirin
talil 1. sedem nişandan 2. bnr tümden gelim fel
1. sedem nîşandan 2. bnr tümden gelim fel
talil etmek qîma xwe (bi tiştekî) anîn 2) tim heman tiştî kirin
hîn kirin, hewisandin, fêr kirin 2) meşq kirin, telîm kirin
talim 1. hîndekarî, fêrkarî, meşq, telîm 2. gihandin, şerde, telîm 3. banandin, hînkarî 4. meşq, telîm (li leşkerîyê hînbûna bi tatbîq) m
1. hîndekarî, fêrkarî, meşq, telîm 2. gihandin, şerde, telîm 3. banandin, hînkarî 4. meşq, telîm (li leşkeriyê hînbûna bi tatbîq)m
talim etmek qîma xwe (bi tiştekî) anîn 2) tim heman tiştî kirin
hîn kirin, hewisandin, fêr kirin 2) meşq kirin, telîm kirin (herhangi bir şeye)
talimat 1. rêwerz, talîmat, dîrektîf m 2. telîmat Işk/m
1. rêwerz, talîmat, dîrektîfm 2. telîmat lşk/m
talimat vermek rêwerz dan, telîmat dan
rêwerz dan, telîmat dan
talimatname talîmatname, destûrname m
talîmatname, destûrname m
talimgah meşqgeh, telîmgeh Işk/m
talimg‰h meşqgeh, telîmgeh lşk/m
talimhane meşqxane, telîmxane lşk/m
meşqxane, telîmxane lşk/m
talimli 1. hêvotî, perwerdedîtî, meşqdîtî, bitelim 2. hînbûyî, banek rd
1. hêvotî, perwerdedîtî, meşqdîtî, bitelîm 2. hînbûyî, banek rd
talimname telîmname Işk/m
telîmname lşk/m
talip 1. xwezok, xwezkar, viyer, daxwazkar, telepkar, karniyar, talib 2. xwezgînî (zilamê ku dilê wî yê zewacê heye wê daxwaza xwe ji keçikê re dibêje) nd/nt
1. xwezok, xwezkar, viyer, daxwazkar, telepkar, karniyar, talib 2. xwezgînî (zilamê ku dilê wî yê zewacê heye wê daxwaza xwe ji keçikê re dibêje) nd/nt
talip çıkmak (veya talibi çıkmak) 1) xwezginiyê (yekê) çêbûn, ji bo zewacê teklif lê bûn (ji bo keçan) 2) minêkarê (tiştekî) bûn, lavakirina (tiştekî) bûn
talip çıkmak (veya talipi çıkmak) 1) xwezginiyê (yekê) çêbûn, ji bo zewacê teklîf lê bûn (ji bo keçan) 2) minêkarê (tiştekî) bûn, lavakirina (tiştekî) bûn
talip olmak xwestin, daxwaz kirin, bûn talîbê (tiştekî)
xwestin, daxwaz kirin, bûn talibê (tiştekî)
talipli bixwezgîn (kesa xwezginiyên wê hene) rd
bixwezgîn (kesa xwezginiyên wê hene) rd
talkin telqîn ol/m
telqîn ol/m
taltif 1. dilxweşkirin, taltif (bi qencîkirinê dil xweş kirin) 2. perûkirin (bi tiştên wekî madalya, nîşane, zêdekirina mehaneyê) m
1. dilxweşkirin, taltîf (bi qencîkirinê dil xweş kirin) 2. perûkirin (bi tiştên wekî madalya, nîşane, zêdekirina mehaneyê)m
taltif etmek 1) dilê (kesekî) xweş kirin, dil niwaztin, taltîf kirin 2) perû kirin (bi dana madalya, nîşane û tiştên wisa)
1) dilê (kesekî) xweş kirin, dil niwaztin, taltîf kirin 2) perû kirin (bi dana madalya, nîşane û tiştên wisa)
talyum talyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê 8, giraniya wê ya atomî 204,39, siftiya wê 11,85 û di 303° C'yî de dihele; kurtebêja wê Tl ye kim/m
talyûm, elementeke ku nimroya wê ya atomê 8, giraniya wê ya atomî 204,39, siftiya wê 11,85 û di 303¼ C’yî de dihele; kurtebêja wê Tl ye kîm/m
tal top bêhtir li herêma botanê tê bikaranîn. jê: talê, talanê
rd acı (tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, badem acısı gibi) * qehweya tal acı kahve 2. mec acı (kırıcı, üzücü, incitici) * gotina tal acı söz
rd 1. boş 2. boş (içinde kimse bulunmayan) * xanî tal e, kes tê de tune ev boş, içinde kimse yok 3. açık, boş * di kaxiz de cihekî tal nîn e kâğıtta açık yer yok 4. kof (boş, bilgisiz kimse)
tal (ii) m 1. rast gelme, karşılaşma * li tala hev hatin birbiriyle karşılaştılar 2. yan * li tala qesra mîr beyin köşkünün yanında
tal (iv) m (a kalın okunur) top
tal bûn acılanmak, acılaşmak
tal bûn (i) l/ngh acılanmak, acılaşmak * devê min tal bû ağzım acılandı
tal bûn (ii) l/ngh 1. boşalmak 2. boşalmak (derdini birine açarak rahatlama)
tal derketin boş çıkmak
tal hiştin l/gh boş bırakmak (bir yerde kimse oturmamak)
boş bırakmak
tal kirin boşaltmak, aktarmak.
acılaştırmak, acılık vermek
tal kirin (i) l/gh acılaştırmak, acıtmak, acılık vermek
tal kirin (ii) l/gh boşaltmak
tal man l/ngh boş kalmak (kimse oturmamak) * xanî tal ma ev boş kaldı
tal, tel n 1. boy (bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık) 2. boy (uzunluk) * telê mar yılanın boyu
tal, tel avêtin boy almak (veya sürmek)
talab nd dört nal (atın en hızlı koşusu)
talama m yumuşak peynir
talan talan, çapul.
m 1. talan, çapul 2.rd yağma (çapul sonucu elde edilmiş olan) 3. talan, soygun (hiçbir emek harcamadan ve yolsuz olarak elde edilen büyük kazanç)
talan (ii) m (t kalın okunur) fundalık * deviyê di nav hev de (t kalın)
talan (iii) m top oyunu (Şırnak, Van, siirt yöreleri)
talan birin talan yapmak, yağmalamak
talan bûn l/ngh talan olmak, yağmalanmak
talan kirin l/gh talan etmek, talanlamak, yağmalamak, çapullamak
1) talan etmek 2) vurgun vurmak
talan tajan kirin yağma etmek
talan û tajan talan, çapul
talan û tajan kirin yağmalamak
talanbûn m talan olma, yağmalanma
talanbûyîn m talan oluş, yağmalanış
talanê top oyunu, futbol.
talanê qijikê hijik e varı yoğu
talanganimet vurgun, yağma.
talanî yağmacılık.
talankar rd yağmacı
talankarî m yağmacılık
talanker nd/nt talancı, çapulcu
talankerî m talancılık, çapulculuk
talankirî rd talan edilmiş olan
talankirin m talan etme, talanlama, yağmalama, çapullama
talap nd dört nal
talaş bnr telaş
talaz m 1. toz 2. bir çeşit hortum
talbik m zembil
talbûn (i) m acılanma, acılaşma
talbûn (ii) m 1. boşalma 2. boşalma (derdini birine açarak rahatlama)
talbûyîn (i) m acılanış, acılaşış
talbûyîn (ii) m boşalış
talde m 1. aşıt, dulda, kuytu yer 2. rd kuytu, kuz (gölgede kalan) 3. m sütre, barınak 4. argo zula
taldebûn m kuytuluk
tale (i) m kısrağın çiftleşmesi
tale (ii) rd esmer
taleb m atlama, sıçrama
taleb dan xwe sıçramak, sıçrama yapmak
talep m talep, istem
talepkâr nd/nt talepkâr
talepkârî m talepkârlık
talepname m talepname, istek bildiren belge
talerz m 1. ıspazmoz 2. nöbet, sıtma nöbeti 3. ateşli hastalık 4. bj havale (bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli olan hastalık)
talerz hatin (yekî) havale gelmek * talerz hatin zarok çocuğa havale geldi
talerz pê girtin ıspazmoza tutulmak
talhiştî rd boş bırakılmış olan (boş olan)
talhiştin m boş bırakma
talî son, sonunda.
yabani hindiba; cichorium intybus
rd 1. son (ilk karşıtı) 2. son (en arkadan bulunan) 3.m son, nihaî, nihayet 4. son (bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi) 5. yan, tali, ikincil (ikinci dereceden olan) * bandorên îlacê yên talî ilacın yan etkileri 6. yan * saziyên talî yan kuruluşlar
talî (i) m acılık
talî (ii) bot/m kantaron
talî (tiştekî) kirin -e boşaltmak, -e aktarmak
talî sim sim sim smaîl alevere dalavere Kurd memet nöbete
talib nd/nt 1. talip, istek sahibi 2. ol talip (Alevilikte)
talibî m taliplik
talibîtî m taliplik
talih n 1. talih, şans 2. uğur, kut 3. kader, alın yazısı
talîh bnr talih
talîjarî bot/m sarı sabir (Aleo vera)
talik (i) bot/m kantaron
talik (ii) m 1. kozalak (olmamış, ham meyve) 2. koruk
talik (iii) m öd
talik (iv) m yem * talikekê dike devê xefikê tuzağa yem koyuyor
talik (v) m 1. ince, beyaz ve bazen de sarı bir kavun cinsi 2. kavun, susuz ekilen kavun 3. kavungillerin genel adı
talikfiroş nd/nt kavuncu, kavun satıcısı
talîm m 1. talim, öğretim 2. talim, yetiştirme 3. talim, eğitme
talîmat m 1. talimat, yönerge 2. lşk talimat
talîmat dan talimat vermek
talîmat jê girtin (an jî stendin) -den talimat almak
talîmatname m talimatname, yönetmelik
talîmdîtî rd eğitimli, eğitim görmüş olan
talîmgeh m talimgah
talîmkirî rd eğitimli
talişandî rd yarık
talişandin m yarma
l/gh yarmak
talişîn m yarılma
l/ngh yarılmak
talîşk (i) bot/nd acı bakla (Lupinus termis)
talîşk (ii) bot/m hindiba (Cichorium endivia)
talîşk (iii) rd acımsı, acımtırak (badem acısı gibi, kahve acısı gibi acılar için)
talîşkî rd 1. acımsıca, acımtırakça 2. m acımsılık
taliwandî rd incinik, incitilmiş olan
taliwandin m incitme
l/gh incitmek
taliwîn m incinme
l/ngh incinmek * gava ku bi rê de çûye şemitiye, lingê wê taliwiye yürürken kaymış, ayağı incinmiş
talîzok m hortum (hortum fırtınası)
talker rd acıtıcı
talkî rd acımsı
talkirî (i) rd acılı, acılaştırılmış
talkirî (ii) rd boşaltılmış olan
talkirin (i) m acılaştırma, acıtma, acılık verme
talkirin (ii) m boşaltma, boşaltım, tahliye * talkirina malê du rojan ajot evin tahliyesi iki gün sürdü
talman m boş kalma (kimse oturmama)
talmayî rd boş kalmış olan
talmayîn m boş kalış
talokî rd acımsı, acımtırak (badem acısı gibi, kahve acısı gibi acılar için)
taloq m talik, erteleme
taloq bûn l/ngh ertelenmek
taloq dan l/gh ertelemek
taloq kirin l/gh ertelemek
taloqbûn m ertelenme
taloqbûyîn m erteleniş
taloqdan m erteleme
taloqdayî rd ertelenmiş olan
taloqdayîn m erteleyiş
taloqkirî rd ertelenik, ertelenmiş olan
taloqkirin m erteleme
taloşî rd acımsı, acımtırak (badem, kahve acısı gibi acılar için)
taloz bnr tolaz
talsêv m acı elma, acımsı elma
talşîr bot/m sütleğen (Euphorbia)
taltîf m taltif
taltîf bûn l/ngh taltif olmak
taltîf kirin l/gh taltif etmek
taltîfbûn m taltif olma
taltîfkirin m taltif etme
talûke m 1. tehlike 2. tehlike (gerçekleşme ihtimalı bulunan fakat istenmeyen durum)
talûke li dû xwe hiştin tehlike atlamak
talûkedar rd tehlikeli
talûkedarî m tehlikeli olma durumu
talûkedarkî rd/h tehlikelice
talûketî m tehlikelilik, tehlikeli olma durum
talûq m 1. talik. erteleme 2. talik (Arap harfleriyle yatık olarak yazılan bir yazı türü)
talûq kirin talik etmek, ertelemek
talyan nd 1. İtalyan 2. rd İtalyan (İtalyanlara özgü)
rd dalyan gibi uzun
talyûm kîm/m talyum (kısaltması Tl)
tal [I] tehl [II] vala
(rengdêr) çêja ango tama bihêz û nexweş (wek ya tîvilê pirteqalan) tişta têr şekir di nav de nîne, tişta hewceyî zêdetir şekirê ye (bi taybetî çay û qehwe), axiftina ne şirîn.
Herwiha: taal, tehil, tehl, teḧil, teḧl.
Dijwate: şirîn.
Bide ber: bêxwê, miz, sûr, têrxwê, tirş, tîj, xav, xaş, şor, tal, tehl, xav, şîrîn.
ji: hevreha soranî تاڵ (tał), feylî tyeł, farisî تلخ (telx), pehlewî tehl, hemû jiari..
Bikaranîn: Lêker: tal bûn, tal kirin. Navdêr: talkirin, talbûn Rengdêr: talbûyî, talkirî.
: talatî, talaxiv, talaxivî. Bi soranî: tał
tal bûn (lêker)(Binihêre:) tal
tal kirin vala kirin
(lêker)(Binihêre:) tal
vala kirin
talan standina malê xelqê bi darê zorê *“talana mûstangê, livek ceh e”
(navdêr, nêr) şelandin, rûtkirin, jêstandin, tiştên kesekî bi zorê bo xwe birin.
Bikaranîn: Lêker: talan kirin, talan bûn. Navdêr: talanbûn, talankirin Rengdêr: talanbûyî, talankirî.
: talanî, talankar, talankarî, talanker, talankerî
talan kirin çopandin *zanîn, nayê talankirin
(lêker)(Binihêre:) talan
talan û tiraş kirin her tiştê heyî ji binî ve birin
talanbûn (navdêr)(Binihêre:) talan
talanbûyî (rengdêr) (Binihêre:) talan
talandin (lêker)talankirin, talankarî, çewsandin.
ji: tal +-andin
talanê (navdêr) futbol, gogling, gogpî
talane merû ye, liva cehî ye (biwêj) kar û qezenca her kesî li gorî zerengî û heza wî ye. ez çi bikim, ew qas ji dest min hat, talane merûiye, liva cehî ye.
talanî (navdêr, mê) rewşa talanbûnê.
ji: talan + -î
talankar (navdêr, mê) yaxmeker, çûrkar, nijdevan.
ji: talan +-kar
talankarî (navdêr, mê) yaxmekerî, çûrkarî, nijdevanî.
ji: talan +-karî
talanker (navdêr) kesa/ê ku xelkê talan dike, korsan, rêbirr, keleş, rêgir, eşqiya, heydûd, nijdevan, cerdevan, çete qorsan, çete, kowboy, revîner, şelîner.
ji: talan + -ker.
: talankerî
talankerî (navdêr, mê) rewşa talankerbûnê, nijdevanî.
ji: talanker + -î
talankirî (rengdêr) (Binihêre:) talan
talankirin (navdêr)(Binihêre:) talan
talanlêdan (navdêr, mê) talankirin
talaşa xwe negirtin (biwêj) girîng û wekî pirsgirêk negirtin, jê netirsîn. wî ji bo kêrhatinên wê alavê gelek peşin dan, lê osê udtişa xwe negirt û li rûyê wî jî nenêrî. wî carekê bêhna xwînê hillciribû û talaşa xwe tu kesî nedigirt. musa vazgah
talatî (navdêr, mê) rewşa talbûnê.
ji: tal + -atî
talav (navdêr, mê) ava tama wê tal
talaz toz û xubar
talbe (navdêr, mê) sereguhî, çavdêrî, matîjêkirin, dîqet, serqorî,talibîn,xwedîkirin, xwedankirin, lêmiqatebûn, xemjêxwarin
talbûn (navdêr, mê) tama xwarin û vexwarinê tal dibe
talbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tal
talde 1. cihê ku bîner nabîne, cihê ku tav lê nakeve; qûze 2. berqef *“taldeyê şêran, ji sitara rûviyan çêtir e”
(rengdêr) (navdêr, mê) sîber, cihê sî lê dixe, dera tav lê nade, pejan, pej, bersih.
Bikaranîn: Lêker: talde bûn, talde kirin. Navdêr: taldebûn, taldekirin Rengdêr: taldebûyî, taldekirî
talde bûn (lêker)(Binihêre:) talde
talde kirin (lêker)(Binihêre:) talde
taldebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) talde
taldebûyî (rengdêr) (Binihêre:) talde
taldekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye talde kirin
taldekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) talde
talentdar (rengdêr) behredar, bibehre, behremend, biqabiliyet, jêhatî, zîrek, xwedîhuner
talî dawî
1. xilasî (navdêr, mê) dawî, dûmahî, axir, encam, diwang, xilas, temamî.
: taliyê.
ji: ji erebî talî (yê piştî wê)
talî bûn (lêker) dawî bûn.
ji: talî + bûn
talib (navdêr) xwazgîn, daxwazker, dilxwaz, viyer, xwazkar, karniyar, telebkar, kesa/ê ku daxwaza tiştekî dike, kesa/ê ku tiştekî dixwaze, kesa/ê ku teleba tiştekî dike, xwezkar.
Herwiha: talîb.
Têkildar: teleb, telebe.
ji wêjeyê: Tevgera Demokratên Şoreşger jî taliba desthilata belediyeyan e.
ji: Ji erebî
talibîn (navdêr, mê) sereguhî, çavdêrî, matîjêkirin, dîqet, serqorî,talbe,xwedîkirin, xwedankirin, lêmiqatebûn, xemjêxwarin
talih siûd, bext *“talihê rindan xirab e”
(navdêr, mê) qismet, siûd, nesîb, bext, qeder, çarenivîs, şans, felek, enînivîs: Hin kes bi ser dikevin û hin jî têk diçin. Lê ne ji wan bi xwe ye, her tişt nesîb e..
Herwiha: tale, tale, tali, tali, taleh.
ji: Ji erebî.
: bêtalih, bêtalihî, bitalih, talihî, talihperist, talihperistî
talih çê hatin kar li hev hatin
talihî (navdêr, mê) rewşa talihbûnê.
ji: talih + -î
talîm (navdêr, mê) rahênan, prove, cerribandin, pratîk, antreman, îdman, egzersîz, tetbîqat, temrîn.
Herwiha: tehlîm, tahlîm, telîm, talîm.
ji: Ji erebî, têkildarî ilm, elimîn, elimandin, mielim, talîmat, malûmat.
Bikaranîn: Lêker: talîm kirin. Navdêr: talîmkirin Rengdêr: talîmkirî
talîm kirin (lêker)(Binihêre:) talîm
talîmat (navdêr, mê) şîret, nesîhet, rahênan, prove, cerribandin, pratîk, antreman, îdman, egzersîz, tetbîqat, temrîn.
Herwiha: tehlîm, tahlîm, telîm, talîm.
ji: Ji erebî, têkildarî ilm, elimîn, elimandin, mielim, talîm, malûmat.
Bikaranîn: Navdêr: talîmatdan
talîmatdan (navdêr, mê) (Binihêre:) talîmat
talîmatname (navdêr, mê) giştîname
talîmkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye talîm kirin
talîmkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) talîm
talîn (rengdêr) dawîn, paşîn, axirîn, ya/yê piştî hemûyan, ya/yê dawiyê, ya/yê taliyê: roja axirîn, axirîn şeva vê mehê, ya/yê li pişt hemû yên din, ya/yê li dû hemûyan.
Dijwate: ewilîn, pêşîn.
ji: talî + -în
taliş (navdêr) neteweyê serekî yê Talişistan, kesên talişîziman, kesên zimanê wan yê yekem talişî ye, beşek ji kurdan.
Têkildar: Kurd, Gîlanî, Mazenderanî, Belûç
talişî Zimanê talişî(navdêr, mê) zimanê gelê Talişan pê diaxivin (zimanek hindo-ewropî yê ji babika zimanên îranî), dibe ku zaravayek ji kurdî jî be(rengdêr) tiştên bi zimanê Talişan, stiranên talişî, rojnameyên talişî, tiştên Talişan, Aliyê talişî di danûstandinan de, mîna Talişan.
ji: Taliş + -îZaravayên talişî, lenkonî (bakur), taleşdulayî (navîn), xûşebarî (başûr), tatî (ya li Îranê te axaftin)
talişistan Talişistan Serenav,mê, welatê Talişan, welatek bindest e li Rojhilata Navîn û di navbera tixûbên Azerbeycan û Îranê de hatiye parçekirin, beşek ji Kurdistan.
ji: Taliş + -i- + -stan
talîşk (navdêr, mê) giyaykê kesik dema bizdandina bistîk û belgên wî îr jê dihêt û tam tale
taliyê (hoker) axirî, dawiyê, dûmahiyê
talîzok (navdêr, nêr) babelîsk, babilîsk, bager, bagok. Rabûn, bi banî ketina toz û xubar û qirş û qalên bi ba û firtenê re..
Herwiha: talaz, talozek.
ji wêjeyê: Û bi wê va bereber ba û talazek rabîye
ji: (http://www.birnebun.com/hejmar/PDF/birnebunweb36.pdf)
talkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tal kirin
talkirin (navdêr)bi tê xistina tiştê tal xwarin û vexwarinê tal dibe
taloke nexweşî, tengavî, qetlazî, :kawdanên deverê di talokene
talokî (rengdêr) tehlokî, tehloyî, taloşî, talîşk, tehlsivik, mir.
ji: tal +-okî
taloq (rengdêr) dereng, texîr,gêzrandin, piştî dema xwe, paş xistin, gîro.
Herwiha: talox talûq talûx.
Bide ber: salox.
Bikaranîn: Lêker: taloq bûn, taloq kirin, taloq dan. Navdêr: taloqbûn, taloqkirin, taloqdan Rengdêr: taloqbûyî, taloqkirî.
: taloqî taloqker
taloq avêtin (lêker) taloq kirin.
ji: taloq + avêtin
taloq bûn (lêker)(Binihêre:) taloq
taloq dan (lêker)(Binihêre:) taloq
taloq kirin (lêker)(Binihêre:) taloq
taloqbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) taloq
taloqbûyî (rengdêr) (Binihêre:) taloq
taloqdan (navdêr, mê) (Binihêre:) taloq
taloqder (navdêr, mê) girûker, texpaşker, paşdexîn.
ji: taloq +-der
taloqî (navdêr, mê) rewşa taloqbûnê.
ji: taloq + -î
taloqker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê taloq dike.
ji: taloq + -ker
taloqkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye taloq kirin
taloqkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) taloq
talsêv (navdêr, mê) sêva hişkkirî, pirtên sêva hişkkirî
taltîf kirin (navdêr, mê) dil niwaztin.
ji: tal +-tîf + kirin
talûke (navdêr, mê) xeter, bive, xeternak, tişta/ê ku ihtimal e dê ziyan anku zerer jê çêbibe.
Herwiha: tahlîke, tahlûke, talîke, tehlîke, tehlûke.
: bêtalûke, bêtalûkehî, bêtalûketî, bêtalûkeyî, bitalûke, bitalûkehî, bitalûketî, bitalûkeyî, talûkedar, talûkedarî, talûkedarîtî, talûkedartî
talûkedar (rengdêr) bixeter, bibive, bixeternak.
ji: talûke + -dar.
: talûkedarî talûkedarîtî talûkedartî
talûkedarî (navdêr, mê) rewşa talûkedarbûnê, xeter.
ji: talûkedar + -î
talûkedarkî (navdêr, mê) xeternakî, metirsîdarkî.
ji: talûkedar +-kî
tale çîrok
talent behremendî
talipot cureyeke dara xurmeyê ku pelên wê mezin û weke baweşînkê ye. (bot.) Corypha umbraculifera.
talk axaftin
cir
dembûhêrk
gotin
laf
peyivîn
axaftin, biaxive
talk like a dutch uncle (zimanê k.) wekê bavan bi dijwarî azirandin.
talk the talk ... walk the walk (1 şîrove)"axaftin be diaxive lê ger meşîn be nameşe"
gotina ku ji bo wan kesan tê gotin ku di axaftinên xwe de gotinên xweş û rast dibêjin lê dema mesele dibe kar û kirin, alîkarî nake.
talk to one like a dutch uncle bi tundî û bi gotinên nexweş ji bo qenciyê erza yekî şikandin.
tall bilind
tallboy şîfonyer, konsol.
tallith Tallît
tal (adj.) greyhound
bitter, sharp
talan loot, pillage, depredation, despoliation, spoliation, to despoil, to loot, to pillage, depredate
(f.) bitter
talan anîn loot, looting
talan kirin to loot
talanker looter, depredator
talde (f.) to loot
f. shelter
talî (adv.) shelter
(f.) finally
taloq adjournment, postponement
taloq kirin to adjourn, to postpone
talûke (f.) the end
talûkedar  (adj.) to risk
talyanî italian
tal dol
kend
newal
talent behremendî
hêjayî
talisman oxir
tilizim
yom
tal abscheulich
bitter
leer
talan Beute
Plünderung
Raub
talan kirin ausrauben
plündern
talaş kişandin besorgt sein
machen, sich Sorgen ~
talde entlegen
talî am Ende
Ende
Lebensende
Schluss
Tod
talib fragend
Schüler
suchend
wünschend
talih Geschick
göttliche Vorsehung
Schicksal
Vorherbestimmung
talîh Geschick
Horoskop
Schicksal
talîm Ausbildung
Exerzieren
Unterricht
talîmî sekinîn anständig gegenübertreten
Erziehung wahren
talî sersipîk(koleng); centaurea_kurdica
tal n. bejne, bale, qame., bezne, besn, qome., qamete m.
rd. çirkîn, pîs, nêrind
m. ana. serpez, fise, helpez, sîlperz n.
rd. bêkar, betal, tal, bêxebat, bêgure
rd. tal, cal, tahl, talik
rd. veng, xalî, tal, tol
tal bûn tng. talbîyene
talan m. talan, yax m., çur, tertele, ax m., çarçur n.
talan bûn lng. talan bîyene, yaxme bîyene, çur bîyene
talan kirin lg. talan kerdene, yaxme kerdene, çur kerdene
talanbûn m. talanbîyayis, çurbîyayis, yaxmebîyayis n.
talankar m/n. talanker, yaxmeker, talancî n.
talankarî m. talankerîye, talanrîyîye, yaxmekerênî, talankerênî, talanrîyênî m.
talanker m/n. talanker, yaxmeker, talancî n.
talankirin m. talankerdis, yaxmekerdis, çurkerdis n.
talaz m. toz, gend, gerd, xebar, welike, tuez n.
talde m. sargeh, talde, dalde n.
talde bûn lng. talde bîyene, sargeh bîyene
talde kirin lg. talde kerdene, sargeh kerdene
tale m. talîsk m. talîye, dejo tewr giran m.
talerz m. tip. hewale, serûbinî n.
talesêv m. talesaye, saya tale m.
talî weşare; cichorium intybus
m. peynîye, qed, berko, axir, nîhayet n.
rd. peyên, nîhaî
rd. talî, diyinên
m. bot. talîye, deleye m.
m. betalîye, talîye, talênî m.
m. talîye, calîye, talênî, tahlîye, tahlênî m.
m. vengîye, xalîyîye, talîye, talênî, vengênî m.
talib n. talib, murid, taliv, mirîd n.
m/n. wastox, talîb n.
talih m. çarenûs, qeder, bext, sernivis, tale, azlan n.
n. sans, bext, tale, sihûd, felek n.
talîjarî m. bot. jarevas, vasê jarîye n.
talik m. bot. kengertalik, talik n.
talîl m.fels. talîl, deduksîyon, verbitekîye, pêroyîyera n.
talîm m. talîm banderîye, mûsnedarîye, tedrîsat m.
talîmat m. talîmat, dîrektîf n.
talîmat dan lg. talîmat dayene, dîrektîf dayene
talîmatname m. talîmatname. rêzname. rayeraberdisname m.
talîmgeh m. lsk. talîmgeh, bandergeh n.
talîmname m. lsk. talîmname. bandername m.
talîmxane m. lsk. banderxane, talimxane n.
talisandin lg. raqilasnayene, ratereknayene, tereknayene, dereznayene, qelesnayene
talîsk n. bot. beqla tale, zirbeqla, bacîca
m. bot. zirbaxdenos, hîndîba n.
taliskî rd. taleyî, tahleyî
taliwîn lng. dejayene, dej dayene, decayene, cicayene
taloq kirin lg. peyser estene, texîr kerdene, taloqnayene, peyde estene, tehîrnayene, terîl kerdene, peyde dayene, taloq kerdene
taloqder m/n. peyserestox, taloqnayox, peyde estox, tehîrnayox n.
taloqkirin m. taloqkerdis, peyserestis, peydedayis, peydeestis, taloq n.
talsêv m. talesaye, saya tale m.
talûke m. taloke, xetere, talok, tehluke n.
tal acı
-e, boş
tal kerdene boşaltmak
tal û tirş -e, aşırı ekşi
tala bakınız: teala
talaş (n) bakınız: teraş-I (n)
(n) bakınız: telaşe (n)
talaş eyştene bakınız: telaşe eştene
talaş kerdene bakınız: telaşe kerdene
talaş vistene bakınız: telaşe fîştene
talaşe (n) bakınız: telaşe (n)
talaşe eyştene bakınız: telaşe eştene
talaşe kerdene bakınız: telaşe kerdene
talaşe vistene bakınız: telaşe fîştene
talaşeeyştiş (n) bakınız: telaşeeştiş (n)
talaşevistiş (n) bakınız: telaşefîştiş (n)
talaşeyştiş (n) bakınız: telaşeeştiş (n)
talaşvistiş (n) bakınız: telaşefîştiş (n)
talazike (m) hortum
talaziki (m) bakınız: talazike (m)
talê (m) bakınız: talîye (m)
tale (n) bakınız: talih (n)
talebe (n) bakınız: telebe (n)
taleh (n) bakınız: talih (n)
talek -e, acımsı
talênî (m) acılık
taleve (n) bakınız: telebe (n)
talî (n) bakınız: talih (n)
(m) acılık
(m) boşluk
(n) bakınız: talih (n)
talih (n) talih, şans
talike (n) bakınız: tehluke (n)
talîke (n) bakınız: tehluke (n)
talikeyin bakınız: tehlukeyin -e,
talîkeyin bakınız: tehlukeyin -e,
talin -e, acılı
talinc bakınız: talin -e,
talîya hoka ewnîyayîşî (sn) bakış açısı boşluğu
talîya hoka nîyadayîşî (sn) bakış açısı boşluğu
talîye (m) acılık
(m) boşluk
talke (n) bakınız: tehluke (n)
tallîn (n) Tallin
taloq erteleme
(n) erteleme, talik
taloq eştene ertelemek
ertelemek, talik etmek
taloq kerdene ertelemek
ertelemek, talik etmek
talpê hewrî (n) bakınız: tilpê hewrî (n)
talsa (m) kurutulmuş elma
talte (n) kesek
taluka (m) bakınız: tehlukeyine (m)
taluke (n) bakınız: tehluke (n)
talûke (n) bakınız: tehluke (n)
talukeyin bakınız: tehlukeyin -e,
talûkeyin bakınız: tehlukeyin -e,
taluki (n) bakınız: tehluke (n)
talukiyin bakınız: tehlukeyin -e,
talwuşe (n) bakınız: tolebişk (n)
talebe wendekar, -e; telebe (n), teleba (m); suxte (n), suxta (m); şagird, -e
talebelik wendekarîye (m), telebeyîye (m), suxteyîye (m), şagirdîye (m)
talep waştiş (n)
talepkar waştox, -e
talih bext (n)
talihsiz bêbext, -e
talik peydeeştiş (n), taloq (n)
talik etmek peyde eştene, taloq kerdene, taloq eştene
tallahi tillayî