Encamên lêgerînê
tafil h anında, çarçabuk, hemen, derhal, derekap
tafil gotin di serê (yekî) de çûn kolay dolduruşa elmek
tafil lê qelibîn hemen caymak, pişman olmak
tafil poşman bûn hemen caymak, çabuk pişman olmak
tafilankî h çarçabuk, çabucak, hemen, hoppadak, rapaddak, bir çırpıda
tafilê h anında, çabucak, çarçabuk, hemen, hemencecik, hoppadak, rapaddak, o saat, o anda, hemencecik
tafilê hatin gihandin gıcırı bükme, hemen yetiştirilen * gotineke ku tafilê hatiye gihandin gıcırı bükme bir lâf
tafilê û bi darê zorê h gıcırı bükme
tafilkê h anında, çarçabuk, hemencecik
tafil n. desinde, tafte, pirde, hemen, derhal, desta