Encamên lêgerînê
tabii siruştî, xwezayî, xweristî, tabu 2. asa, normal 3. jidil, neçêkirî, nesunî tabii bir konuşma axaftineke jidil *tabii meyve suları ava xwerû ya mêweyan 5. helbet, jixwe
tabii âfetler karesatên siruştî, afatên tabîetê
tabiileşme asayîbûn, siruştîbûn, tabubur
tabiileşmek asayî bûn, siruştî bûn, tabu bun l/ngh
tabiilik siruştîtî, xwezayîtî, asayıtım
tabiiyet 1. pêgirî 2. tabiiyet, rajên Fransız tabiiyetine girmişler ketine tabiiyeta Fransizan m
1. pêgirî 2. tabiiyet, rajêrî * Fransız tabiiyetine girmişler ketine tabiiyeta Fransizan m
tabiiyetli rajêr, bitabiiyet rd
rajêr, bitabiiyet rd
tabiiyetsiz nerajêr, bêtabiiyet rd
nerajêr, bêtabiiyet rd
tabiiyetsizlik nerajêrî, bitabiiyetî m
nerajêrî, bêtabiiyetî m
tabii tebîî, -ye
tabii hukuk huquqo tebîî (n)
huqûqo tebîî (n)
tabii sınır sînoro tebîî (n)