Encamên lêgerînê
tûnî nd/rd 1. bütün, bütünü, tüm, tümü, topu, tamam, tamamı 2. bütün bütün (parçalanmamış)
tûnî bûn l/ngh tümlenmek
tûnî kirin l/gh tümlemek
tûnîbûn m tümlenme
tûnîkirin m tümleme
tûnî m. pêroyîye, tûmîye, temamîye, bitunîye, têvterîye, têdeyîye m.