Encamên lêgerînê
tûm (i) erd/n 1. tepe * derketibû serê tûm û dikir gazî tepeye çıkıp bağırıyordu 2. höyük, tümsek, tümbek 3. öbek, yığın * tûmê giya ot öbeği * tûmê berfê kar yığını