Encamên lêgerînê
tûşî (tiştekî) kirin (bir şeye) maruz bırakmak, uğratmak