Encamên lêgerînê
tîrak m asabiyet, sinir
tîrakî sinirli, asabi.
rd sinirli, asabî
tîrakî bûn l/ngh asabîleşmek
tîrakîbûn m asabîleşme
tîrakîtî m asabîlik, sinirlilik
tîrakî rd. firsikteng, bîhnteng, asabî, zereteng, hêrsin, nêrin, cigirin
rd. tîryakî, tîrakî