Encamên lêgerînê
tîrêj ışın, ziya, şua.
m ışın
tîrêj dan l/gh ışın yaymak
tîrêj kirin l/gh ışınlamak
tîrêja kesk û sor 1) gökkuşağı 4) fîz tayf
tîrêja rojê güneş ışını
tîrêja roniyê fiz/nd ışık ışını
fiz ışık ışını
tîrêja rontgenê nd röntgen ışını
tîrêja tavê güneş ışını
tîrêjdan m ışın yayma
tîrêjdar rd ışınlı
rd ışınlı
tîrêjdarî m ışınlılık
tîrêjdayî rd ışın yaymış olan
tîrêjdayîn m ışın yayış
tîrêjder rd ışın yayıcı
tîrêjên alfayê fiz alfa ışınları
tîrêjên betayê fiz beta ışınları
tîrêjên enfrarûjê enfraruj ışınları
tîrêjên gamayê fiz gama ışınları
tîrêjên gerdûnî (an jî kozmîk) fiz kozmik ışınlar
tîrêjên rontgenê fîz/nd röntgen ışınları
tîrêjên x’ê x ışınları
tîrêjgerîn biy/m fotokinezi
tîrêjî rd ışınsal
tîrêjk m ışın
tîrêjkar rd ışınlayıcı
tîrêjke ani ışık, flaş ışığı.
tîrêjkirî rd ışınlamış
tîrêjkirin m ışınlama
tîrêjn m ışın
tîrêjnas nd/nt ışınbilimci, radyolog
tîrêjnasî m ışınbilim, radyoloji
tîrêjnasiyî rd ışınbilimsel, radyolojik
tîrêjpîv m ışınölçer, radyometre
tîrêjpîvî m ışın ölçümü, radyometri
tîrêjstêr ast/m akan yıldız, meteor
tîrêjtav m güneş ışını
tîrêjzan nd/nt ışınbilimci, radyolog
tîrêjzanî m ışınbilim, radyoloji
tîrêjzaniyî rd ışınbilimsel, radyolojik
tîrêj baqek şewla ku ji kana şewlê derdikeve û li her aliyî belav dibe
tîrêjandin (navdêr, mê) radyasyon, tîrojandin, ronahîdan, tîrojdan, şewqdan
tîrêjke şemala ji nişkê ve
tîrêjpîv amûra ku tewsa şewla heyî dipîve
tîrêj f. sunlight, ray: tîrêjên hêviyê=rays of hope
tîrêj Licht
Sonnenstrahlen
Strahl
tîrêj m. tîrîje, tîrîjî, trîjî m.
tîrêja rojê n. tîrîja rojî, tîrîja tîje m.
tîrêjdar rd. tîrîjin, tîrîjdar
tîrêjpîv m. radyometre, tîrîjpême m.
m. rosnpê m., fotometre, rostîpê m., tîrîjpême m.
tîrêjtav n. tîrîja rojî, trîrîja
tîrêjvedan m. reflektore, sewqnofe m.