Encamên lêgerînê
tîprêz nd/nt dizgici, dizici, dizmen, mürettip
tîprêz kirin l/gh dizmek (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenlemek)
tîprêzgeh m dizgi yeri, mürettiphane
tîprêzî dizgi.
m 1. dizgi, dizim 2. dizgicilik, mürettiplik
tîprêzî kirin l/gh dizmek (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenlemek)
tîprêzîkirî rd dizili, dizilmiş
tîprêzîkirin m dizim, dizme (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenleme) * tîprêzîkirina pirtûkê kuta bû kitabın dizimi bitti
tîprêzîtî m dizgicilik, mürettiplik
tîprêzîya (....) kirin dizmek * min tîprêziya nivîsarên pirtûkê kir kitabın yazılarını dizdim
tîprêzker nd/nt dizgici, dizici, dizmen
tîprêzkerî m dizgicilik, dizicilik, dizmenlik
tîprêzkirin m dizme (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenleme)
tîprêzxane m dizgi yeri, mürettiphane
tîprêz kesê ku nivîsekê derbasî kombersê dike
tîprêzî karê tomarkirina nivîsan di kombersê de
tîprêzîkirin, tertîp, verês, verêstin
tîprêzîkirin (navdêr, mê) tîprêzî.
ji: tîprêzî +kirin
tîprêz m/n. tîprêzwan, muretîp, pîtrêzwan n.
tîprêzgeh m. tîprêzxane, pîtrêzgeh n.
tîprêzî m. tîprêzîye, herfrêzîye, pîtrêzîye, tertîb m.
tîprêzîtî m. tîprêzwanîye, muretîpîye, pîtrêzwanîye m.
tîprêzxane m. tîprêzxane, pîtrêzgeh n.