Encamên lêgerînê
tîp (ii) m 1. tip * du leyzvanê di eynî tîpî de aynı tipte iki oyuncu 2. mec tip (ilgi çekici, değişik kimse) 3. şn/wj tip (oyun karakteri)