Encamên lêgerînê
tîp m harf
m 1. ekip, grup * tîpeke tiyatroyê ya ji deh kesan pêkhatî on kişilik bir tiyatro ekibi 2. takım, grup 3. öbek, küme, grup (aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü) 4. mzk grup, topluluk (müzik grupları için) * tîpa muzîkê müzik grubu 5. lşk grup, deste, takım 6. lşk kol, devriye 7. lşk tugay
tîp (ii) m 1. tip * du leyzvanê di eynî tîpî de aynı tipte iki oyuncu 2. mec tip (ilgi çekici, değişik kimse) 3. şn/wj tip (oyun karakteri)
tîp (iv) m dalga * gumîna tîpan e tê dalgaların sesi var
tîp û ziwa yazı tura
tîpa biçûk küçük harf
tîpa dubare nd şedde (aynı karakterin iki kez yazılma durumu)
şedde
tîpa girdek nd büyük harf
büyük harf
tîpa hûrdek nd küçük harf
küçük harf
tîpa kelijandinê rz kaynaştırma harfi
tîpa mehterê mehter takımı
tîpa navbir nd kaynaşma harfi
tîpa navbirê rz kaynaştırma harfi
tîpa ravekirinê nd harfi tarif
tîpandin m dikte etme, harfi harfine yazma
l/gh dikte etmek, harfi harfine yazmak
tîpên bêdeng sessiz harfler.
tîpên gotîk gotik harfler
tîpguhêr nd/nt 1. çevriyazı yapan 2. harf çevrisi yapan kimse
tîpguhêrî m 1. çevriyazı, transkripsiyon 2. transliterasyon, harf çevirisi
tîpguhêrî kirin l/gh 1. transkribe etmek 2. transliterasyon yapma, harf çevirisi yapma
1) transkribe etmek 2) harf çevrisi yapmak
tîpguhêrîkirin m 1. transkribe etme 2. transliterasyon yapma, harf çevirisi yapma
tîpguherîn m 1. çevriyazı, transkripsiyon 2. transliterasyon, harf çevirisi
tîpguherîn kirin 1) transkribe etmek 2) harf çevrisi yapmak
tîpguhêz nd/nt 1. çevriyazı yapan 2. harf çevrisi yapan kimse
tîpguhêzî m 1. çevriyazı, transkripsiyon 2. transliterasyon, harf çevirisi
tîpguhêzî kirin l/gh 1. transkribe etmek 2. transliterasyon yapma, harf çevirisi yapma
1) transkribe etmek 2) harf çevrisi yapmak
tîpguhêzîkirî rd 1. transkribe edilmiş 2. harf çevirisi yapılmış olan
tîpguhêzîkirin m 1. transkribe etme 2. transliterasyon yapma, harf çevirisi yapma
tîpguhêzîtî m 1. çevriyazı yapma 2. 2. transliterasyon yapma, harf çevirisi yapma
tîpguhêzker nd/nt 1. çevriyazı yapan 2. harf çevrisi yapan kimse
tîpîk rd tipik
tîpnivîs m daktilo
tîpografî m tipografi
tîpolojî m tipoloji
tîprêz nd/nt dizgici, dizici, dizmen, mürettip
tîprêz kirin l/gh dizmek (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenlemek)
tîprêzgeh m dizgi yeri, mürettiphane
tîprêzî dizgi.
m 1. dizgi, dizim 2. dizgicilik, mürettiplik
tîprêzî kirin l/gh dizmek (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenlemek)
tîprêzîkirî rd dizili, dizilmiş
tîprêzîkirin m dizim, dizme (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenleme) * tîprêzîkirina pirtûkê kuta bû kitabın dizimi bitti
tîprêzîtî m dizgicilik, mürettiplik
tîprêzîya (....) kirin dizmek * min tîprêziya nivîsarên pirtûkê kir kitabın yazılarını dizdim
tîprêzker nd/nt dizgici, dizici, dizmen
tîprêzkerî m dizgicilik, dizicilik, dizmenlik
tîprêzkirin m dizme (basım evinde harfleri yan yana getirerek yazı düzenleme)
tîprêzxane m dizgi yeri, mürettiphane
tîptîpî h 1. grup gurup 2. kamp kamp
tîptîpî bûn l/ngh 1. gruplaşmak, gruplara ayrılmak 2. kamplaşmak
tîptîpî kirin l/gh gruplandırmak
tîptîpîbûn m 1. gruplaşma, gruplara ayrılma 2. kamplaşma
tîptîpîkirin m gruplandırma
tîpwerger nd/nt 1. çevriyazı yapan 2. harf çevrisi yapan kimse
tîpwergerî m 1. çevriyazı, transkripsiyon 2. transliterasyon, harf çevirisi
tîpwergerî kirin 1) transkribe etmek 2) harf çevrisi yapmak
tîp [I] herf [II] desteyeke leşkeran, desteyeke siwaran [III] 1. di hêzên bejayî de desteya ku ji du hengên pêwist pêk tê 2. di hêzên hewayî de desteyeke ji balafir û navgînên destekar pêk tê
(navdêr, mê) herf, pît, gepek nîşanên dengan (Di kurdî de: a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z), cûn, cûre, celeb, çeşît, tov, toxim, tewir, reng, kom, grûp, tîm, deste, taxim: tîpa muzîkê (koma muzîkê, çend kesên li gel hev li muzîkê didin û/yan stranan dibêjin).
Bide ber: alfabeTÎPÊN KURDÎ ﺗﻴﭙﻦ ﻛﺮﺩﻯ 1. Aa ( آ - ا- ٰ ) 2. Bb ( ب ) 3. Cc ( ج ) 4. Çç ( چ ) 5. Dd ( د ) 6. Ee ( اَ - َ ) 7. Êê ( ئ ء ) 8. Ff ( ف ) 9. Gg ( گ ) 10. Hh ( ه ) 11. Ii ( اِ - ِ ) 12. Îî. ( ي - إي -ﯼ ) 13. Jj ( ژ ) 14. Kk ( ک ) 15. Ll ( ل ) 16. Mm ( م ) 17. Nn ( ن ) 18. Oo ( ﻭ - او ) 19. Pp ( پ ) 20. Qq ( ق ) 21. Rr. ( ر ) 22. Ss. ( س ) 23. Şş ( ش ) 24. Tt ( ت ) 25. Uu ( ُ - اُ ) 26. Ûû ( ؤ - اؤ ) 27. Vv ( ڤ ) 28. Ww ( و ) 29. Xx ( خ ) 30. Yy ( ي ) 31. Zz ( ز )Tîpên erebî, ا (Aa, Ee, Êê, Ii, Îî, ), ب (Bb), ت (Tt), ث (ev tîp tunu dewsa wîde s peltek tê xwendin), ج ( Cc), ح ( Hh) (ev tîp tunu dewsa wîde h piçek stûr û hişk tê xwendin), خ ( Xx), د ( Dd), ذ (ev tîp tunu dewsa wîde z peltek tê xwendin), ر (Rr), ز (Zz), س (Ss), ش (Şş), ص (ev tîp tunu dewsa wîde s şilû tê xwendin), ض (ev tîp tunu dewsa wîde d stûr û şilû tê xwendin), ط (ev tîp tunu dewsa wîde t piçek stûr û şilû tê xwendin), ظ (ev tîp tunu dewsa wîde z piçek şilû tê xwendin), ع ( ev tîp tunu dewsa wîde dema dabir bikevite berîya dengdêrekê dengekê taybet wek dil hezanê tê xwendin), غ (ev tîp di kurdîde tunu di tirkîde g ya bikume ğ), ف (Ff), ق (Qq), ك (Kk), ل (Ll), م (Mm), ن (Nn), ه (Hh), و (Ww), ي (Yy)Cûrên tîpan Tîpên gir anku girek (di kurdî de): A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z Tîpên hûr anku hûrek (di kurdî de): a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z Tîpên dengdar di kurdîde 8 libin a e ê i î o u û Tîpên dengdêr di kurdîde 23 libin b c ç d f g h j k l m n p q r s ş t v w x y z.
ji: ji frensî yan ji inglizî type ji latinî typus ji yunanî tupos. Tîp ji type ya gelek zimanên ewropî ye ku di frensî de nêzîkî (lê ne tam wek) dengê tîp tê xwendin. Heman peyv di inglîzî de jî heye lê nêzîkî dengê tayp tê xwendin. Bi ihtimaleke mezin pît jî her ji tîp e û bi guhorîna cihê herfan bûye pît. Di kurdî de guhorîna cihê herfan di peyvan de tiştekî gelek asayî ye: befr/berf, cîran/cînar, çekûç/keçûç, nik ya di devoka kurmanciya behdînî de bi manaya cem, li ba, li rex û kin ya di devoka soraniya hewlêrî de bi eynî manayê. Herwiha rast e ku li Başûrê Kurdistanê (bi taybetî li Behdînan) peyva tîp bi manaya koma muzîkê tê bikaranîn. Lê ew jî dîsa ji eynî typea ewropî ye ji ber ku yek ji wateyên type cûn/core/çeşît/taxim/kom tevî ku di inglîzî de bi manaya koma muzîkê nayê bikaranîn jî: http://en.wiktionary.org/​wiki/type (bi taybetî li wateya 1 û 4 binerin)..
: tîpandin, tîpandî, tîpînende, tîpîndetî, tîpînendeyî, tîpîner, tîpînerî
tîp nivîs (navdêr, mê) tîpnûs.
ji: tîp +-nivîs
tîp nivîsîn (lêker) tîpnûsîn.
ji: tîp nivîs +-în
tîpên dengwi çar tîpin g k q x (jibilê kurdî tîpa ğ jî ), Tîpa u dema piştê tîpên dengwi gkqxbê bi dengê witê xwendin jibilê wî bi dengê öya tirkî tê xwendin Mînak wi :gul(gwil)kurd(kwird)quran(qwiran)xuda(xwida), Mînak ö :huner(höner)duhu(döhö)suhbet(söhbet).
Têkildar: tîpên pevdeng,. (Ji kurdî) Tîpên+deng+wi
tîpgel (navdêr, mê) hemî tîpên anku herfên zimanekî, komtîp, alfabe, hirûf, komherf, herfgel, abece, ebced
tîpguhêzî (navdêr, mê) transkrîpsiyon, veguhastina nivîsînan ji alfabeyekê li alfabeyeka din: Tîpguhêzî ji alfabeya kurdî-erebî li alfabeya kurdî-latînî (guherandina alfabeyê lê parastina nivîsê bi eynî zimanî û heman naverokê).
Herwiha: tîpguhastin. Têkilî: tîpguhêz.
ji: tîp + guhastin.
Bikaranîn: Lêker: tîpguhêzî kirin. Navdêr: tîpguhêzîkirin
tîpguhêzî kirin (lêker)(Binihêre:) tîpguhêzî
tîpguhêzîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tîpguhêzî kirin
tîpguhêzîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tîpguhêzî
tîpî (navdêr, mê) sade.
ji: tîp +-î
tîpik (navdêr, mê) tovdank, pizrûk.
ji: tîp +-ik
tîpîk (navdêr, mê) karakterîstîk.
ji: tîpî +-k
tîpkî (navdêr, mê) tîpî.
ji: tîp +-kî
tîpkirin (navdêr) çapkirin
tîprêz kesê ku nivîsekê derbasî kombersê dike
tîprêzî karê tomarkirina nivîsan di kombersê de
tîprêzîkirin, tertîp, verês, verêstin
tîprêzîkirin (navdêr, mê) tîprêzî.
ji: tîprêzî +kirin
tîp f. letter of the alphabet; m. type, sort
tîp Buchstabe
Gruppe
tîpî Gewitter
tîp m. lsk. lîva, tugaye, lîwa, tuxaye m.
m. tîp n.
m. herfe, pîte, tîpe m.
tîp û ziwa n. kele-nivis, yazî-tura, nivis-kele n.
tîpa girdek m. rz. girdeke, herfa girde, herfa pîle, herfa girse m.
tîpa hûrdek m. hurike, herfa hurdîye, tîpa hurdîye m.
tîpîk rd. karakterîstîk, tîpîk
tîpografî m. tîpografî n.
tîpolojî m. tîpologî, tîpolojî n.
tîprêz m/n. tîprêzwan, muretîp, pîtrêzwan n.
tîprêzgeh m. tîprêzxane, pîtrêzgeh n.
tîprêzî m. tîprêzîye, herfrêzîye, pîtrêzîye, tertîb m.
tîprêzîtî m. tîprêzwanîye, muretîpîye, pîtrêzwanîye m.
tîprêzxane m. tîprêzxane, pîtrêzgeh n.
tîptîpî bûn tng. komkom bîyene, komkomîyene, komçe komçe bîyene
tîptîpî kirin tg. komkom kerdene, komkomnayene, komçe komçe kerdene
tîptîpîbûn m. komkombîyayis, komkomîyayis, komçekomçebîyayis n.
tîptîpîkirin m. komkomkerdis, komkomnayis, komçekomçekerdis n.
tîpa bakınız: tepîya
tîpîya bakınız: tepîya