Encamên lêgerînê
tîk dik, dikili.
rd 1. dik (eğik olmayan) * tîk sekiniye dik durmuş 2. dik (eğimi dike yakın) * hevrazê tîk dik yokuş 3. dik (yatık durmayan, sert) * porê tîk dik saç 4. dik (ses için; kalın, tok) 5. dik (bakış için; sert) * awirê tîk dik bakış 6. mat dik (birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş) (tiştek)
tîk (i) m bir halay türü
tîk (ii) bj/m tik
tîk bûn l/ngh 1. diklenmek, dikleşmek (yokuş bir duruma gelmek) * rê ji nişka ve tîk bû yol birden dikleşti 2. dikelmek, dikilmek
tîk çûn l/ngh 1. dik gitmek 2. başının dikine gitmek (kimsenin öğüdünü dinlememek, kendi bildiğini yapmak)
tîk danîn diremek (dikine koymak)
tîk kirin dikmek.
l/gh dikleştirmek
tîk sekinîn dik durmak, dimdik durmak, dikilip durmak (veya kalmak)
tîk tîk dik dik
tîk tîk nihêrtin (an jî mêze kirin) dik dik bakmak
tîka hişkolekî kazık gibi (dimdik ve sert)
tîkakarî m ricacılık
tîkakerî m ricacılık
tîkane rd/h 1. dikçe 2. mat dikey
tîkanekî h dikine
tîkanî rd dikey
tîkbûn m 1. diklenme, dikleşme (yokuş bir duruma gelme) 2. dikelme, dikilme
tîkbûyîn m 1. dikleniş, dikleşiş (yokuş bir duruma geliş) 2. dikeliş, dikiliş
tîkçûn m 1. dik gitme 2. başının dikine gitme (kimsenin öğüdünü dinlememe, kendi bildiğini yapma)
tîke (i) n helik (duvar örülürken büyük taşların arasına konulan küçük taşlar)
tîke (ii) n 1. tike (et, ekmek, peynir vb. için) 2. dürüm, dürmaç
tîke kirin l/gh doğramak (eti keserek parçalamak)
tîkegoşt m et tikesi, kuş başı
tîkekirî rd doğranık, doğranmış olan
tîkekirin m doğrama (eti keserek parçalama)
tîker rd susatıcı
tîkgoşe mat/rd dikgen
tîkî rd/h dikçe
tîkirî rd susatılmış, susuz bırakılmış olan
tîkirin m susatma
tîkîtî m diklik
tîkkî h dikine
tîkkirî rd dikleştirilmiş
tîkkirin m dikleştirme
tîktîkî rd diken diken, dikleşmiş, dik duruma gelmiş (saç, kıl vb. için)
tîk tiştê ku vît disekine, çikilandî
(navdêr, mê) derz, kelş, şeq, cihê şkestî lê hûrhûrnebûyî(rengdêr) çik, qinc, hevrazê yan nişîvê ku pirr zû bilind yan nizm dibe.
Bide ber: tak, tek, tik, tike, tûk.
ji wêjeyê: Herwekî ku me got, şikefta Eshabê Kehf li Çiyayê Reqîm e. Ev çiya li ber gundê Dêrqamê bilind dibe. Berê bi hilkişîna hevrazekî gelek tîk re meriv dikanibû xwe bigihîne ber devê şikeftê lêbelê niha rê hatiye çêkirin û wesaît dikanin biçin ber devê şikeftê. Ew dîwarê ku dibêjin Deqyanûsî li ber devê şikeftê daye lêkirin hîn jî heye.(Roşan Lezgîn: Cihê Rastîn Yê Eshabê Kehf, vekolînek e ku hê nehatiye weşandin, 7/2008).
Bikaranîn: Lêker: tîk bûn, tîk kirin. Navdêr: tîkbûn, tîkkirin Rengdêr: tîkbûyî, tîkkirî.
: tîkahî, tîkatî, tîkayî, tîkî, tîkîtî, tîktî
tîk bûn vît bûn
(lêker)(Binihêre:) tîk
tîk kirin vît kirin
(lêker)(Binihêre:) tîk
tîk sekinîn çik li piyan sekinîn
(lêker) zîç sekinin, çîk sekinîn, çîç bûn, kip sekinîn, çik sekinîn.
ji: tîk + sekinîn
tîkane (rengdêr) hinek tîk, çikane, hinek çik.
ji: tîk +-ane
tîkanekî (navdêr, mê) tîkkî, hedran.
ji: tîkane +-kî
tîkayî rewşa tiştê ku dirêjayî hatiye çikilandin
tîkbûn (navdêr, mê) dîwar der di derzin, derizîn, :ev bane tîk bûye
tîkbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tîk
tîke 1. parçe 2. nermegoştê parçekirî
tîke kirin 1. parçe kirin 2. kîte kirin
tîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tî dike.
ji: tî + -ker
tîkerî (navdêr, mê) rewşa tîkerbûnê.
ji: tîker + -î
tîkî (navdêr, mê) rewşa tîkbûnê, repî, zîqî.
ji: tîk + -î
tîkirî (rengdêr) (Binihêre:) tî
tîkirin (navdêr)(Binihêre:) tî
tîkkî (navdêr, mê) tîkanekî, hedran.
ji: tîk +-kî
tîkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tîk kirin
tîkkirin (navdêr)derzandin, tîk êxistinê
tîk aufrecht
gerade
kerzengerade
senkrecht
steif
tîke Stückchen
Teilchen
tîkî senkrecht
steil
tîk m. tip. tîk n.
rd. tîk, çik, çut
rd. mat. tîk, çik
tîk ane rd. mat. tîkane, çikane, çutane
tîk bûn tng. tîk bîyene, çik bîyene, çikîyene
tîk kirin tg. tîk kerdene, çik kerdene, çiknayene, denistene
tîkbûn m. tîkbîyayis, çikbîyayis n.
tîke n. cutî, tîke, zincî, dtî, zîncî n.
tîke gost n. cutîyê gostî, tîkeyê gostî, zincî, cutî, tîke n.
tîke kirin tg. cutî kerdene, tîke kerdene, zincî kerdene, hurdî kerdene, qeselnayene
tîketîke rd. cutîcitî, tîketîke, zincîzincî
tîkgose rd. mat. tîkgose, tîkkose
tîkirin m. têsankerdis, têsanverdayis n.
tîkkirin m. tîkkerdis, çikkerdis, çiknayis n.
tîktîk lê mêzekirin tg. tîktîk nîyadayene, tîtîk ewnayene, tîtîk têy nîyadayenetîtîk ewnîyene
tîktîk nihêrtin tg. tîktîk nîyadayene, tîtîk têy nîyadayene