Encamên lêgerînê
têra xwe h 1. yeterince * te ev kar têra xwe dirêj kir sen bu işi yeterince uzattın 2. ziyadesiyle * ez têra xwe memnûn bûm ziyadesiyle memnun oldum 3. doyasıya * min têra xwe bavê xwe nedît doyasıya babamı göremedim 4. eni konu * gava ku wê li zankoyê dixwend, bavê wê êdî têra xwe zengîn bû o üniversitede okurken, babası eni konu zengindi
istediği kadar, kendine yeter derecede, ziyadesiyle * têra xwe genim bir kendine yeter derecede buğday götürdü (yek)
têra xwe hebûn l/bw 1. göründüğü gibi olmamak 2. becerikli olmak, işini iyi bilir olmak
göründüğü gibi olmamak
têra xwe heye! az değil! * tu têra xwe heyî, di mizawiriyê de kes di ser te re nîn e sen de az değilsin, muziplikte üstüne yoktur
têra xwe kirin l/bw becerikli olmak, işini iyi bilir olmak
têra xwe teqrîben, gelek, xêlek, êpê, pirr.
ji: tê- +- +xwe
têra xwe hebûn (biwêj) bi rehetî li çareya serê xwe nihêrin. Zerengî di asta pêwîst an jî pêkanînê de bûn. tu ji bo wî nekeve tatêlan, ew têra xwe heye.
têra xwe h. mirdîya xo, rindane, mirdîya zereyêxo, rinderind