Encamên lêgerînê
têrî (...) kirin 1) yetmek, kafi gelmek, yeter olmak (bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nitelikte olmak) * ev pere têrî kirîna pirtûkê nake bu para kitabı almaya yetmez 2. yetmek, dayanmak, karşılamak, denk gelmek, yetişmek, gitmek * nan têrî zarokan nake ekmek çocuklara dayanmıyor * pere têrî we nake para size yetmiyor * ev hatin têrî mesrefên me nake bu gelir masrafımızı karşılayamaz * ev pere têrî me dike bu para bize yetişir * ev komir sê mehan têrî me dike bu kömür bize üç ay gider