Encamên lêgerînê
têr baş h 1. iyice * vê derê têr baş dızane burayı iyice biliyor 2. pir, iyice, adamakıllı * têr baş dizane, lê nabêje iyice bilir de, söylemez * pir söyledi iyice söyledi 3. güzelce, iyice * jinik derdor têr baş malaştibû kadın etrafı güzelce süpürmüştü 4. oldukça 5. pek âlâ, pek iyi 6. hakkıyla * kar têr baş kiriye işi hakkıyla yapmış 7. sıkıca 8. rd pek iyi, parlak (göze çarpan, başarılı)
1) iyice, iyicene, bir güzel * têr baş fêm nekir ku min çi xeber da ne konuştuğumu iyice anlamadı 2) bir temiz, adamakılı, adam gibi * vê derê têr baş paqij bike burayı adam gibi temizle (yek)