Encamên lêgerînê
têkdan (ii) m 1. bozma 2. bozma (sesizliği bozma) 3. bozma (cihaz ve benzeri şeyleri kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma getirme) 4. bozma, tahrif etme, kalem oynatma 5. sabotaj, sabote etme, baltalama, 6. yıkma 7. bozguna uğratma, haklama, yenme 8. lşk çökertme