Encamên lêgerînê
têhn m 1. ısı 2. hararet, sıcaklık * têhna rojê güneşin harareti 3.m su içme ihtiyacı, hararet 4. azıcık su 5.rd/mec ılık
têhn bûn (i) l/ngh ılınmak
l/ngh susamak
têhn kirin l/gh ılıtmak, ılıştırmak
têhna xwe veşikandin 1) susuzluğunu gidermek 2) muradına kavuşmak (veya ermek)
têhnatî m susuzluk
têhnayî m susuzluk
têhnbûn (i) m ılınma
têhnbûn (ii) m susama
têhnî rd susanmış olan
têhnî bûn l/ngh susamak
têhnî kirin l/gh susatmak
têhnîbûn m susama
têhnik m 1. su içme ihtiyacı, hararet 2. azıcık suda olsa yardım
têhnik dan yardım etmek
têhnîkirin m susatma
têhnkirin m ılıtma, ılıştırma
têhnşîrî rd ılık (sıcaklığı süt ılıklığında)
têhn 1. tîn, germayî 2.heraret 3. tîbûn 4. hênik
têhn bûn 1. hênik bûn 2. tî bûn
têhn kirin 1. hênik kirin 2. tî kirin
têhnî tîbûn
têhnşîrî şîregerm, hênik
têhn m. tanî, tîjî, tonî m.