Encamên lêgerînê
têgih m 1. kavram, terim 2. anlam
têgiha rd kavrayışlı
têgihan m 1. kavrama (anlama, algılama) 2. anlama, anlayış, feraset 3. idrak, anlayış, akıl erdirme 4. psî/fel algı, idrak5. psî anlık, müdrike, entelekt
têgihandî (i) rd kavuşturulmuş
têgihandî (ii) rd 1. kavratılmış 2. anlatılmış (inandırılmış) 3. erginletilmiş
têgihandin (i) m kavuşturma
têgihandin (ii) m 1. kavratma 2. anlatma (inandırma, belirtme) 3. erginleme
têgihanî m 1. anlayışlılık 2. psî/fel anlıkçılık
têgihbar rd anlamlı, anlamlandırılabilir
têgihbar kirin l/gh anlamlandırılabilir kılmak
têgihdar rd 1. kavramlı 2. anlamlı
têgihê (yekî) fireh e mezhebi geniş
têgiheştin bnr têgihîştin
têgihîn m 1. anlama 2. kavrama, kavrayış, algılama, idrak etme 3. anlama, farkına varma, sezme, sezinleme, çakma 4. mec özümleme, özümseme
têgihînî m 1. anlayış, feraset 2. kavrayış
têgihîştandin m 1. kavratma, algılatma 2. anlatma (inandırma, belirtme) 3. erginleme
têgihîştî rd 1. kavrayışlı, anlayışlı, ferasetli, idrak sahibi (kavramış, anlamış) 2. anlayışlı, düşünceli 3. aklı ermiş, müdrik 4. bilinçli (kendi etkinliğinin farkında olan) 5. ergin, reşit 6. fel algılayıcı 7. mec beyin (bilgisi, eğitimi düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse) * koça têgihîştiyan beyin göçü
têgihîştî bûn l/ngh 1. kavrayışlı olmak, anlayışlı olmak 2. erginleşmek, reşit olmak
têgihîştîbûn m 1. kavrayışlılık, anlayışlılık 2. anlayışlılık, düşüncelilik 3. erginlik, reşitlik 4. bilinçlilik 5. kavrayışlı olma, anlayışlı olma 6. erginleşme, reşit olma
têgihîştîbûyîn m 1. kavrayışlı oluş, anlayışlı oluş 2. erginleşiş, reşit oluş
têgihîştin m 1. anlama 2. fel anlama (bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme) 3. kavrama, algılama, idrak etme 3. anlama, farkına varma, sezme, seziş, sezinleme, çakma 4. anlayış, feraset 5. mec özümleme, özümseme
têgih mefhûm tê gihiştin fêm kirin, sergihayî bûn
(navdêr) kesa/ê ku tê digihe, terîm, waje, mezmûn, islah, konsept, wate.
Herwiha: têgeh.
ji: tê gihiştin
têgih kirin (lêker)(Binihêre:) têgih
têgihandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tê gihandin
têgihandin (navdêr, mê) mirov karekî yan gotinekê jibo yekî zelal bikit tanî werdigirit, bdn, :ez tê digehandim em tê digehandîn tu tê di gehandî hun tê di gehandin ew tê di gehand ewan tê di gehandin pr, :dê tê bi gehînim gehînîn gehînî gehînin gehînit…he têgehînin bdb, :têdi gehandim gehandîn gehandî gehandingehand, db dûr, :tê gehandibû …bûn (f), :tê bigehîne tê bigehînin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تێگهاندن
têgihanî (navdêr, mê) fehmatî, berfehmî, fehmberî, fehmdarî, fehmkerî, birbirî, bîre weratî, fehmkurî, zêhniye, entelektualîzm.
ji: têgih +-anî
têgihîştandin (navdêr, mê) serwextkirin.
ji: tê- +gihîşt +-andin
têgihiştî (rengdêr) fehma, zana, şareza, şatir, serwext, haydar, agadar, ne xişîm, ne cahil, ne nezan, pispor, fama, jîr, fam.
Herwiha: têgehiştî, têgehîştî, têgihîştî, têgîhiştî, têgîhîştî, têgehijtî, têgehîjtî, têgihijtî, têgihîjtî, têgîhijtî, têgîhîjtî.
ji: tê gihiştin.
Bikaranîn: Lêker: têgihiştî bûn, têgihiştî kirin. Navdêr: têgihiştîbûn, têgihiştîkirin Rengdêr: têgihiştîbûyî, têgihiştîkirî
têgihiştî bûn (lêker)(Binihêre:) têgihiştî
têgihiştî kirin (lêker)(Binihêre:) têgihiştî
têgihiştîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) têgihiştî
têgihiştîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) têgihiştî
têgihiştîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye têgihiştî kirin
têgihiştîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) têgihiştî
têgihiştin (navdêr, mê) Bo lêkerê binere: tê gihiştin, fam kirin, serwext bûn, halî bûn, fem kirin, fêm kirin, fehm kirin, fêhm kirin, fama.
Herwiha: têgehan, têgehijîn, têgehiştin, têgehîştin, têgehiyan, têgehîn, têgehîyan, têgehyan, têgeyan, têgêhan, têgêhijîn, têgêhiştin, têgêhiyan, têgêhîn, têgêhîyan, têgêhyan, têgêyan, têgihan, têgihijîn, têgihîştin, têgihiyan, têgihîn, têgihyan, têgiyan, têgîhan, têgîhijîn, têgîhiştin, têgîhîştin, têgîhiyan, têgîhîn, têgîhyan, têgîyan.
Têkildar: têgihandin.
ji: tê + gihiştin.
: têgihiştinbar
têgihiştinbar (rengdêr) peyv an jî rewşa ku mirov zûzûka jê têdigihêje, Zimanê wî her çiqas rewanbêj be jî têgihiştinbar e?.
ji wêjeyê: Ê min, ez barbar im; rûniştim li bajarekî dûr î di nava mij û kor û tîr de berzebûyî, fêrî zimanê van gundiyan bûm, ku gellekî têgihiştinbar e bê çima nanê wan qitût e, toraqa wan a zer her li ber şeşek nanê sêlê ye, çima nikarin xwarin û pêxwarinê peyda bikin û darên bi kotekî, bi rik zikê erdê dipijiqin dixwin.Bi alfabeyên din.
Hevwate: bikaranîneke berbelavtir û kurttir e: fêmbar.
Dijwate: .
ji: têgihiştin + bar
têgihkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye têgih kirin
têgihkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) têgih
têgih (mirovê tê digihe) understanding; (biwêj, term) term
têgihîştin v.i. to understand, realize
v.i. to understand, realize
têgih Ausdruck
Begriff
têgihiştin begreifen
verstehen
têgihiştîn verstehen
têgihîştin bemerken
têgihan m. serwaxtbîyayis, îdraqkerdis, cirestis, sersîyayis, famkerdis n.
têgihayî rd. mûsaye
têgihînî m. îzan n., sersîyayis n., feraset n. , fahmdarîye m.
têgihîstin m. serwaxtbîyayis, îdraqkerdis, cirestis, sersîyayis, famkerdis n. *hatin têgihîstin ltb. fam kerîyene, serwaxt kerîyene, ameyene famkerdene, ameyene serwaxkerdene