Encamên lêgerînê
tê vekirin l/gh 1. takmak (iğne, yüzük gibi şeyler için) * ez dikarim ben di derziyê vekim ipliği iğneye takabilirim 2. iliştirmek 3. (el, ayak, vb.) geçirmek, giymek * şalê xwe didime te lê lingê xwe tê ve meke pantolonumu sana veriyorum ama ayağına geçirme