Encamên lêgerînê
tê re bihurîn l/bw 1. -den geçmek (bir yandan girip öte yandan çıkmak) * ta bi zorekê di kuriya derziyê re bihurî iplik iğne deliğinden zor geçti 2. içinden geçmek * erebe di nav bajêr re bihurî araba şehrin içinden geçti 3. gelip geçmek