Encamên lêgerînê
tê de xurîn l/bw batmak (tedirgin etmek) * pereyên wî tê de dixurên paraları ona batıyor
rahat kıçına