Encamên lêgerînê
tê de hîn bûn l/bw (bir şeyde) beceri kazanmak, üzerinde pratik etmek * ev camêr jî hatiye di me de hîn dibe adam da gelmiş üzerimizde pratik yapıyor