Encamên lêgerînê
tê de avêtin l/bw 1. sızdırmak, kaçırmak 2. fışkırmak * av tê de diavêje içinden su fışkırıyor