Encamên lêgerînê
sure ferker, sure (nave her yek ji 114 beşên Quranê) m
ferker, sure (navê her yek ji 114 beşên Quranê) m
suret 1. xuyang m, sûret n 2. sûret n, nushe m 3. teşe m, awa n, rê m 4. rû, sûret n 5. sûret, şekl, resm, wêne n
1. xuyang m, sûretn 2. sûret n, nushem 3. teşe m, awa n, rêm 4. rû, sûretn 5. sûret, şekl, resm, wênen
suret almak (veya suret çıkarmak) ji ber girtin, ji ber derxistin, kopya derxistin, kopya kirin (ji bo belgeyekê)
suret almak (veya çıkarmak) ji ber girtin, ji ber derxistin, kopya derxistin, kopya kirin (ji bo belgeyekê)
suret ine girmek ketin dilqê tiştekî, di sûretê tiştekî de xuya bûn
sureta 1. li gorî ku xuya dibe, angorî ku dixuye 2. bi qestûkan, bi henekan
1. li gorî ku xuya dibe, angorî ku dixuye 2. bi qestûkan, bi henekan h
sureti haktan görünmek 1) wekî qencekî Xwedê xuya bûn m (ji bo kesên ku dixwazin xwe wekî ku niyetpak be bide nişandan) 2) ew kesê lê dixebite xwe bide nişandan kuji bo qenciya hinekî din dişixule
1) wekî qencekî Xwedê xuya bûn (ji bo kesên ku dixwazin xwe wekî ku niyetpak be bide nîşandan) 2) ew kesê lê dixebite xwe bide nîşandan ku ji bo qenciya hinekî din dişixule
Wekî qencekî Xwedê xuya bûn. (ji bo kesê ku dixwazin xwe dilpak bidin nîşandan)
suretine girmek ketin dilqê tiştekî, di sûretê tiştekî de xuya bûn
sure m sure (Kur’an suresi)
surehî m sürahi
suret m surat, hız, ivinti
suret dan (tiştekî) hız vermek, hızlandırmak, dayanmak * şofêr suret da erebeyê şoför gaza dayandı
sureta ji nişka ve anî hız
sureya ast/m Ülker
sureya gerestêrkek e
Serenav,mê, Perwîn
sure mîsoger
teqez
surely bêguman
mîsoger
surety derhûd
surehî m. surahî, awedang n.
suresur kirin tg. sirayene, siresir kerdene
suret m. çapikîye, lerzîye, xiz, lez,
m. suret n. rî, çehre, rîçik, demûrî, sigûm, dîdar, serûçi m., sîfet, sî m., ruçik, ru n.
rd. rî, suret
m. tîtik, nejir, xemel, sus n.
sureya m. ost. perwîn, pewr, sureya n.
surehî (m) sürahi
surek (n) bakınız: sûrek (n)
surekî (zh) kızamık
surekî vetene kızamığa yakalanmak, kızamık geçirmek
suret (n) biçim, şekil
(n) hız, sürat
sureto ekstrem aşırı hız, aşırı sürat
sureto esxerî asgari hız, asgari sürat
sureto ezamî azami hız, azami sürat
sureto hedravîyarte aşırı hız, aşırı sürat