Encamên lêgerînê
sur (I) sûr, beden (dîwarê kelê) m (II) bext n, talih n
sur (i) sûr, beden (dîwarê kelê) m
sur (ii) bext n, talih n
surat 1. rû, sûret 2. sikûm, wec 3. mehd, mirûz, mikûs, mirûç, mûr, wec, tefeş, lêv û poz m
1. rû, sûret 2. sikûm, wec 3. mehd, mirûz, mikûs, mirûç, mûr, wec, tefeş, lêv û pozm
surat (veya suratı) bir karış mehdkirî, mirûzkirî, pirçûkirî, mikûskirî, bêmehdê, sikûmkirî, mirûzdaketî, bêvildaleqandî
surat asmak mirûzê xwe kirin, xwe mûr kirin, lêv û poz kirin, mehd û mirûzê xwe kirin, zûr kirin, mehdê xwe kirin, pirçûyê xwe kirin, eniya xwe qermiçandin, mehdê xwe ne xweş kirin, eniya (yekî) bûn cot, pirçû kirin
mirûzê xwe kirin, xwe mûr kirin, lêv û poz kirin, mehd û mirûzê xwe kirin, zûr kirin, mehdê xwe kirin, pirçûyê xwe kirin, eniya xwe qermiçandin, mehdê xwe ne xweş kirin, eniya (yekî) bûn cot, pirçû kirin
Mehd û mirûzê xwe kirin. Xwe mûr kirin. Lêv û poz kirin. Mehdê xwe ne xweş kirin. Pirçûyê xwe kirin. Eniya (yekî) bûn cot.
surat bağlamak Mehd û mirûzê xwe tirş kirin. Rûyê xwe tirş kirin.
surat bir karış (veya suratı bir karış) mehdkirî, mirûzkirî, pirçûkirî, mikûskirî, bêmehdê, sikûmkirî, mirûzdaketî, bêvildaleqandî
Lêvek li erdê ye yek li esmanan. Mehdkirî. Mirûzkirî. Bêmehde. Sikûmkirî. Miruzdaketî. Bêvildaleqandî.
surat düşkünü rûbed, rûzişt, rûsik, cirnexweş, rûtirş
rûbed, rûzişt, rûsik, cirnexweş, rûtirş
Rûtirş. Cirnexweş. Rûzişt. Rûbed.
surat etmek mirûzê xwe (jê) kirin, mehdê xwe (jê) kirin
mirûzê xwe (jê) kirin, mehdê xwe (jê) kirin
Mirûzê xwe jê kirin. Mehdê xwe jê kirin.
surat kalmamak rûyê (yekî) negirtin, rûyê (yekî) çûn erdê
rûyê (yekî) negirtin, rûyê (yekî) çûn erdê
Rûyê (yekî) negirtin. Rûyê (yekî) neçûn erdê.
surat mahkeme duvarı 1) rûyê (yekî) weka çiyayê ku berf lê bariye, sikûmkirî ye weka çiyayê ku berf lê hatiye, rûyê (yekî) eynî diwarê mehkemeyê ye (ji bo kesê sikûmê wî ne xweş e, mehd û mirûzê wî di hev de ye) 2) rûyê (yekî) eynî qazox e, rûqazok (şermnekir, fedînekir, bêşerm û heya)
1) rûyê (yekî) weka çiyayê ku berf lê barî ye, sikûmkirî ye weka çiyayê ku berf lê hatiye, rûyê (yekî) eynî diwarê mehkemeyê ye (ji bo kesê sikûmê wî ne xweş e, mehd û mirûzê wî di hev de ye) 2) rûyê (yekî) eynî qazox e, rûqazok (şermnekir, fedînekir, bêşerm û heya)
I) Mirov li rûyê (wî) dinihêre heqê êş (aş) winda dike. Mirov li wechê wî dinere bi deh qirûşan deyndar dibe. Rûyê (yekî) wekî çiyayê ku berf lê bariyaye. II) Rûyê (yekî) eynî qazox e. Rûqazoq. Rûşûştî. (şermnekir, bêşerm û heya) III) (Yek) qelma îsotê jî bigerîne pozê wî/ê naşewite.
surata bak saati ayar et Mirov li rûyê (yekî) dinihêre heqê êş winda dike. Mirov li wechê wî dinere bi deh qirûşan deyndar dibe.
surata bak süngüye davran mirov hez nake lê binê re (ji bo kesê ku mehde û sikûmê wan kirî ye)
mirov hez nake lê binê re (ji bo kesê ku mehde û sikûmê wan kirî ye)
Mirov li rûyê (yekî) dinihêre heqê êş winda dike. Mirov li wehcê wî dinere bi deh qirûşa deyndar dibe. Mirov hez nake lê binêre.
suratı asık bimirûz, bimehde, bêmehde, bêmirûz, mehdekirî, mirûzkirî, mirûzdaketî, mûrşikestî
bimirûz, bimehde, bêmehde, bêmirûz, mehdekirî, mirûzkirî, mirûzdaketî, mûrşikestî
Lêvek li erdê ye, yek li esmanan. Mirûzkirî. Mehdekirî. Bêmehde. Mirûzdaketî. Mûrşikestî. Ji rûyê (yekî) mirûz çûn.
suratı asılmak rûtirş bûn, rûçikê (yekî) tehlotirş bûn, mehdê (yekî) ketin hev, mirûzê (yekî) ne xweş
rûtirş bûn, rûçikê (yekî) tehlotirş bûn, mehdê (yekî) ketin hev, mirûzê (yekî) ne xweş bûn, têk re çûn, mirûzê (yekî) daketin, mehdê (yekî) bûn, mirûzê (yekî) bûn, mûrê (yekî) şikestin
Rûtirş bûn. Rûçikê (yekî) tehlotirşo bûn. Mehdê (yekî) ketin hev. Mirûzê (yekî) ne xweş bûn. Mûrê (yekî) şikestin.
suratı değişmek tehl û tirş bûn (li hember kesekî helwesta xwe tûjtir kirin)
tehl û tirş bûn (li hember kesekî helwesta xwe tûjtir kirin)
Tehl û tirş bûn. Rûyê (wî) tirş bûn. Mirûzê (wî) daketin.
suratı eşek derisi Rûyê (wî) wekî çermê kerê ye.
suratı kasap süngeriyle silinmiş rûyê xwe bi gûyê xwe şûştiye (kesê ku şerm û fediya wî nemaye)
rûyê xwe bi gûyê xwe şûştiye (kesê ku şerm û fediya wî nemaye)
Rûyê xwe bi mîza xwe şûştiye. (kesê ku şerm û heyaya wî nemaye)
suratı sirke satmak Mehd û mirûzê (yekî) tirş bûn. Mirûzdaketî. Mûrşikestî.
suratına bakanın kırk yıl işi rast gitmez Mirov li rûyê (wî) dinihêre heqê êş (aş) winda dike. Mirov li wehcê wî dinere bi deh qirûşan deyndar dibe. Gû ji sikûmê (yekî) barîn.
suratına çarpmak I) Şîlmaq lê xistin. II) Gotinek dubare kirin. III) (Tiştek) bi awayekî çorsane dan (yekî).
suratına indirmek şîrmaq di serçav de lê xistin, di serçav de lê xistin, di ser û çav de danîn (yekî)
şîrmaq di serçav de lê xistin, di serçav de lê xistin, di ser û çav de danîn (yekî)
Şîlmaq di ser çav de lêxistin. Di ser û çav de danîn (yekî).
suratından düşen bin parça olmak mêş ji serê pozê (yekî) de bikeve dibe deh parçe, mehd û mirûze (yekî) ketin hev
suratından düşen bin parça Mirov li rûyê (wî) dinihêre heqê êş (aş) winda dike. Mehd û mirûzê (yekî) ketin hev.
suratından düşen bin parça olmak mêş ji serê pozê (yekî) de bikeve dibe deh parçe, mehd û mirûzê (yekî) ketin hev
suratını asmak (veya suratını ekşitmek) rûyê xwe tehl û tirş kirin, mehdê xwe tehl û tirş kirin, mirûzê xwe kirin, rûçikê xwe tirş kirin, mehdê xwe tirş kirin, xwe tehl kirin, xwe tehlotirşo kirin, bêvila xwe daleqandin, mehdê xwe kirin suratlı bimehde, bimirûz, mehdekirî, bi sikûm, mirûzkirî, rûtirş rd
suratını asmak (veya ekşitmek) rûyê xwe tehl û tirş kirin, mehdê xwe tehl û tirş kirin, mirûzê xwe kirin, rûçikê xwe tirş kirin, mehdê xwe tirş kirin, xwe tehl kirin, xwe tehlotirşo kirin, bêvila xwe daleqandin, mehdê xwe kirin
suratının ortasına budur demek Şîlmaq di ser çav de lêxistin. Di ser û çav de danîn (yekî).
suratlı bimehde, bimirûz, mehdekirî, bisikûm, mirûzkirî, rûtirş rd
suratsız 1. bêmehde, bêmirûz, mehdtirş, bêsikûm, rûtirş, mikûsoyî 2. sik, zişt, nexweşik 3. cirnexweş, bêcir rd
1. bêmehde, bêmirûz, mehdtirş, bêsikûm, rûtirş, mikûsoyî 2. sik, zişt, nexweşik 3. cirnexweş, bêcir rd
suratsızlık 1. bêmehdetî, bêmirûzî, rûtirşî 2. sikbûn, ziştî, nexweşikî 3. cirnexweşî, bêcirî m
1. bêmehdetî, bêmirûzî, rûtirşî 2. sikbûn, ziştî, nexweşikî 3. cirnexweşî, bêcirî m
sure ferker, sure (nave her yek ji 114 beşên Quranê) m
ferker, sure (navê her yek ji 114 beşên Quranê) m
suret 1. xuyang m, sûret n 2. sûret n, nushe m 3. teşe m, awa n, rê m 4. rû, sûret n 5. sûret, şekl, resm, wêne n
1. xuyang m, sûretn 2. sûret n, nushem 3. teşe m, awa n, rêm 4. rû, sûretn 5. sûret, şekl, resm, wênen
suret almak (veya suret çıkarmak) ji ber girtin, ji ber derxistin, kopya derxistin, kopya kirin (ji bo belgeyekê)
suret almak (veya çıkarmak) ji ber girtin, ji ber derxistin, kopya derxistin, kopya kirin (ji bo belgeyekê)
suret ine girmek ketin dilqê tiştekî, di sûretê tiştekî de xuya bûn
sureta 1. li gorî ku xuya dibe, angorî ku dixuye 2. bi qestûkan, bi henekan
1. li gorî ku xuya dibe, angorî ku dixuye 2. bi qestûkan, bi henekan h
sureti haktan görünmek 1) wekî qencekî Xwedê xuya bûn m (ji bo kesên ku dixwazin xwe wekî ku niyetpak be bide nişandan) 2) ew kesê lê dixebite xwe bide nişandan kuji bo qenciya hinekî din dişixule
1) wekî qencekî Xwedê xuya bûn (ji bo kesên ku dixwazin xwe wekî ku niyetpak be bide nîşandan) 2) ew kesê lê dixebite xwe bide nîşandan ku ji bo qenciya hinekî din dişixule
Wekî qencekî Xwedê xuya bûn. (ji bo kesê ku dixwazin xwe dilpak bidin nîşandan)
suretine girmek ketin dilqê tiştekî, di sûretê tiştekî de xuya bûn
suriye Sûriye, Sûrî m
Sûriye, Sûrî m
suriye adaçayı sîvanok; salvia syriaca
suriyeli Sûriyeyî, Sûrî nd/rd
Sûriyeyî, Sûrî nd/rd
suruç Pirsus (Navçeyeke girêdayî Rihayê)
sur m 1. sır (bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden kurumak için vurulan bir tür vernik) 2. sır (aynaların arkalarına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince metal tabaka)
sur (ii) m biber acısı
sur (iii) bnr sor
sur (iv) m biçim
sur (v) mdoğa
sur kirin l/gh sırlamak
sırlamak
suran m yoğrum
surandin (i) yoğurma
l/gh yoğurmak
surandin (ii) m 1. ovalama (ufak parçalara ayırma) 2. ufalama 3. sıvazlama
l/gh 1. ovalamak (ufak parçalara ayırmak) 2. ufalamak 3. sıvazlamak
surandin (iii) m silme
l/gh silmek
surdar rd sırlı
surdarî m sırlılık
sure m sure (Kur’an suresi)
surehî m sürahi
suret m surat, hız, ivinti
suret dan (tiştekî) hız vermek, hızlandırmak, dayanmak * şofêr suret da erebeyê şoför gaza dayandı
sureta ji nişka ve anî hız
sureya ast/m Ülker
surîn (i) m yoğrulma
l/ngh yoğrulmak
surîn (ii) m 1. ovalanma 2. ufalanma 3. sıvazlanma
l/ngh 1. ovalanmak 2. ufalanmak 3. sıvazlanmak
surîn (iii) m silinme
l/ngh silinmek
surîner m silecek
surişt bnr sirûşt
surk m musluk
surkirî rd sırlı, sırlanmış olan * kûpê surkirî sırlı küp
surkirin m sırlama
surman bnr misilman
surme m sürme
surmedar rd sürmeli
surmenaj bj/m sürmenaj
surnatural rd sürnatüral, doğa üstü
surnaturalîst nd/rd sürnatüralist, doğa üstücü
surnaturalîzm m sürnatüralizm, doğa üstücülük
surnekirî rd sırsız (sır sürülmemiş olan) * kûpê surnekirî sırsız küp
surnî m poyra
surperî rd peri gibi
surprîz m sürpriz
surprîz kirin sürpriz yapmak
surrealîst nd/rd sürrealist, gerçek üstücü
surrealîte rd sürrealite, gerçek üstü
surrealîzm m sürrealizm, gerçek üstücülük
surşarj m sürşarj
sursim m yayık
surûde bnr sirûd
suruşt doğa.
suruştî doğal.
suryanî nd Süryani
suryankî m 1. Süryanice 2. Süryanilere yaraşır bir şekilde
sur 1. ba 2. serma
1. sersur (rengdêr) mat, heyirî, ecêbî.
: sersur, sersurî 2. tiştê ku nayê dîtin yan baskirin. Binêre; surr
sur kirin (lêker)(Binihêre:) sur
surandin (lêker)(navdêr, mê) firkandin, strandin, biçûk kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: سوراندن.
ji wêjeyê: Bi avêtina gava yekem a di deriyê apartmanê re, sira bayekî hênik ku mirov ji çilehavîna vî bajarê kevirîn û bedenê napê, bi nermahiya destê jinekê rûyê Hogir disurîne ….
Têkildar: surîn. Tewîn: Lêker: -surîn-.
ji: sur + andin
surandin/disurîne/bisurîne 1. mist dan 2. tev dan 3. ziyîn
sureya gerestêrkek e
Serenav,mê, Perwîn
surî 1. ne aşkira. Binêre;, sirrî 2. ya Sûriyeyê. Binêre;, sûrî
suriknayene (Zazaki) (lêker) xijikandin
suriknîyayene (Zazaki) (lêker)hatin xijikandin
surîn (lêker) zivirîn. Tewîn: -sur-.
ji: sur +-în
surînamî (navdêr, mê) sirananî
surîner (navdêr, mê) malaştek, rêşker.
ji: sur +-îner
surkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sur kirin
surkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sur
surnaturalîst (navdêr, mê) deresiruştîparêz.
ji: surnatural +-îst
surnaturalîzm (navdêr, mê) deresiruştîtî, deresiruştî.
ji: surnatural +-îzm
surnekirî (rengdêr) bêsirin, bêsur, bêzuhr.
ji: sur +nekirî
surperî bedewtira cinan
surprîz (navdêr, mê) tişta/ê ku mirov nedipa ku dê biqewime lê qewimî, tişta/ê ne payî anku ne çaverêkirî.
Herwiha: suprîz.
ji: Bi rêya frensî surprise ji latînî
surr (rengdêr) (navdêr, mê) ne aşkira raz, nehînî, nihênî, nepenî, tişta/ê ne aşkira, tişta/ê ji her kesî re nayê gotin.
Herwiha: sirr sir sur.
Bide ber: sar ser sêr sîr sor sûr.
ji: ji erebî سر (sirr, surr: 1. sirr, surr, raz, nehînî 2. navik), hevreha aramî שורא (şira, şura: navik). Ji eynî rehî: esrar, surret,.
: bêsurr bêsurrî bisurr bisurrî surrdar surrdarî surrî
surrealîst (navdêr, mê) dererastîparêz.
ji: surreal +-îst
surrealîzm (navdêr, mê) şaxek hunerê û wêjeyê ye ku tê dikoşe tiştên binhişî vebêje.
Têkildar: surrealîst.
ji wêjeyê: Lê belê asoyên surrealîzmê yên vekirî ko mirov û guhertinên jiyana mirovî armanc û entreseya wê ye, ne bêyî xetên sor in, nemaze heger ji normên mirovane bibore, lewra hejmarek ji endamên wê ji endametiyê hatin avêtin. Salvador Dalí surrealîstê navdar bi xwe jî dema ko ”dînîtiyên” wî zêde çûn, André Breton û avakirên surrealîzmê bi hevre biryar dan ko wî ji nêv xwe biavêjin..
ji: ji frensî surrealism ji sur + réalisme (di ser rastiyê re)
surrî (rengdêr) nepenî, mexmî, veşartî, dizîkî, sergirtî, niximandî, nixamtî, ne eşkere, ne xwiya, ne penî, ne diyar, ne berçav, raz, razber.
Herwiha: surî, sirî, sirrî.
: surr + -î
surşirîn dilrevîn
sur sûr, beden
sure mîsoger
teqez
surely bêguman
mîsoger
surety derhûd
surpass borîn
derbasbûn
surprisal nişkegavî, sûprîz.
surrender at discretion radestbûna bêşert û merc.
surrogate cîgir
surround dorpeç kirin
surveillance lêpan
pan
survey lênihêrîn
survive jîna xwe domandin (bêyî mirinê)
sur f. breeze
suret f. speed
surgûn = sirgûn
= sirgûn
sur Frost
Geheimnis
Kälte
surî große Herde
surîşt Natur
surserma Frost und Kälte
Winterkälte
sur m. sur, sir (cîla) n.
sur kirin lg. sur kerdene, sir kerdene
surahî m. surahî, awedang n.
surandîn lg. pede kerdene, defereknayene, ropirosnayene, fereknayene, pisrugnayene, feriknayene, pirosnayene, hurdî kerdene
surandin m. hurdîkerdis, fersiknayis, fereknayis, ropirosnayis, pisrugnayis n.
lg. raluyene, alawitene, mîste kerdene, îste kerdene, elawnayene, elawitene, tîê alawitene
m. raluyayis, alawitis, mîstekerdis n.
lg. wesuyene, piro pilêsnayene
suraya dewletê n. danisgeh, danistay, danisca, suraya dewlete n.
surdar bot. giledare, suredare, dargendar, giledar m.
surehî m. surahî, awedang n.
suresur kirin tg. sirayene, siresir kerdene
suret m. çapikîye, lerzîye, xiz, lez,
m. suret n. rî, çehre, rîçik, demûrî, sigûm, dîdar, serûçi m., sîfet, sî m., ruçik, ru n.
rd. rî, suret
m. tîtik, nejir, xemel, sus n.
sureya m. ost. perwîn, pewr, sureya n.
surik n. tip. surekî, surincî, surunce, sorincî, surij, sirunç, sorince zh.
surîn lg. vilênayene, mîstdayene, mîstdayene
m. vilênayis, mistdayis, mîstdayis n.
tng. pisrugîyene, hurdî bîyene, ropirosîyene, pede bîyene, deferekîyene, pirosîyene
m. pisrugîyayis, hurdîbîyayis, ropirosîyayis, pedebîyayis, deferekîyayis, pirosîyayis n.
surkirî rd. surkerde, sirkerde
surme m. sir m., kil, surme n.
surmedar rd. sirmeyin, kilin, surmeyin
surnaturalîst m/n. surnaturalîst n.
surnaturalîzm m. surnaturalîzme m.
surnî m. moze, dingil, aks, mîl m.
surperî m. perîxan n.
surprîz m. surprîz, hêketa nêpîne n.
surprîz kirin lg. surprîz kerdene
surrealîst rd. surrealîst, teberêrastîyeparez
surrealîte m. surrealîte, rastedurîye, rasteteberîye, teberrastîye m.
surrealîzm m. surrealîz m., rastedurîyîye, teberrastîyîye m.
suryanî m/n. suryanî n.
suryankî m. suryankî n.
surînam Surinam
surme sürgü (silah sürgüsü)
sursuruk anüs çıkıntısı
surat surot (n), rî (n)
suriye adaçayı sayek-2; salvia syriaca
sur Sur la tablo.