Encamên lêgerînê
streit de'wa
dubendî
hucet
kefteleft
lec
menax
pevçun
qirên
şer
şer
streitaxt necax
streiten avêtina berhev
bi hev çun
cengîn
hev
hevxistin
streiten, sich ~ girtin hev
streitkolben gurz
streitsüchtig şervan