Encamên lêgerînê
strîn (i) m çığırma, söyleme, çekme, yırlama, okuma (şarkı, türkü okuma
l/ngh çığırmak, söylemek, çekmek, yırlamak, okumak (şarkı, türkü okumak) * lawikek got bir uzunhava çekti