Encamên lêgerînê
stûkur m 1. boyun * wê bikeve stûkura me boynumuza kalır 2. ense * ji beriya xwe kemnikeke biçûk deranî, pê rûyê xwe û stûkura xwe malaşt cebinden küçük bir mendil çıkardı, yüzünü ve ensesini sildi 3. dal * kurik da ser stûkura xwe çocuğu dalına bindirdi
stûkura (yekî) neçûn ber nîr û kulaban kelli felli olmak
stûkurbend n kravat
stûkurk ant/m boyun eklemleri, boyun omurları
stûkur katara stûyî
stûkur m. kortike, silike, satike, gêse, setike, kuert m.
n. ana. vile, ustkure, stukure, mil, milîstik, vîye, vî n.
stûkurk n. ana. vile, ustkure, stukure, mil, milîstik, vîye, vî n.