Encamên lêgerînê
spîçole rd 1. beyazımsı, beyazımtırak 2. kırçıl
spîçole bûn l/ngh kırçıllanmak, kırçıllaşmak
spîçolebûn m kırçıllanma
spîçolebûyîn m kırçıllanış
spîçolekî rd 1. beyazımsıca, beyazımtırakça 2. kırçılça
spîçole m. sipêloç, sipîloç, sipêloçik, sipîloçek, sipêloçkin, sipyeleç n.
spîçole bûn lng. qirboz bîyene, boz bîyene, sipî bîyene