Encamên lêgerînê
spî ketin (tiştekî) 1) bitlenmek 2) böcelenmek * spî ketine genim buğday böcelenmiş
spî ketin (yekî) bitlenmek * te ew bidîta, felaket spî ketibûnê bir görseydin, felaket bir şekilde bitlenmişti
spî ketin lg. aspijî rikewtene, espijî dekewtene