Encamên lêgerînê
sol (I) | çep (dijraberê rastê) *sol el destê çepê rd 2. çep (aliyê çepê, hêla çepê) *sola dön li çepê bizivire nd 3. çep (li meclîsê li gorî pergala rûniştinê hemû komên çepgir) nd 4. çep (yen ku meyldarê sosyalîzmê ne) 5. çep (kulma çepê) sp/m (II) 1. sol (di pergala gamê (II) de dengê ku di navbera fa û la'yê de ye) 2. sol (hêmaya notayê ya ku vî dengî dinimîne) mzk/m
sol (i) 1. çep (dijraberê rastê) * sol el destê çepêrd 2. çep (aliyê çepê, hêla çepê) * sola dön li çepê bizivire nd 3. çep (li meclîsê li gorî pergala rûniştinê hemû komên çepgir) nd 4. çep (yên ku meyldarê sosyalîzmê ne) 5. çep (kulma çepê) sp/m
sol (ii) 1. sol (di pergala gamê (II) de dengê ku di navbera fa û la yê de ye) 2. sol (hêmaya notayê ya ku vî dengî dinimîne) mzk/m
sol açık lezvanê milê çepê sp/nd
lezvanê milê çepê sp/nd
sol anahtarı kilîlka solê mzk/nd
kilîlka solê mzk/nd
kilîlka solê mzk/nd
sol eğilimli çepgir, bawerîçep, meyldarê çepê
çepgir, bawerîçep, meyldarê çepê
sol eli beklemek dest bi xwarinê kirin
dest bi xwarinê kirin
Dest bi xwarinê kirin.
sol iç leyzvanê milê çepê yê duduyan nd
leyzvanê milê çepê yê duduyan nd
sol şerit şifterêya çepê
şifterêya çepê
sol tarafından kalkmak 1) xerab razan *sen bugün sol tarafından mı kalktın? mirov dibêje qey tu îşev xerab razayî 2) jê re li hev nehatin
1) xerab razan * sen bugün sol tarafından mı kalktın? mirov dibêje qey tu îşev xerab razayî 2) jê re li hev nehatin
sol tarafından kalkmış I) Xerab razan. II) Jê re li hev hatin.
sol yan kafa kemiği nîvê tasa çepê ya serî
nîvê tasa çepê ya serî
sol yapmak direksiyon li aliyê çepê şikandin
Dîreksiyon li aliyê çepê şikandin.
sol yapmak direksiyon li aliyê çepê şikandin
sola kaymak çeprevî bûn, bi aliyê çepê ve çûn
çeprevî bûn, bi aliyê çepê ve çûn
solak çepo, çolax, çolaq (kesê ku destê xwe yê çepê bi kar tine) rd
çepo, çolax, çolaq (kesê ku destê xwe yê çepê bi kar tîne) rd
solaklık çepotî, çolaxî m
çepotî, çolaxî m
solanahtarı bnr sol anahtarı
solaryum solaryûm m
solaryûm m
solcu çepparêz, çepgir, çepbir rd
çepparêz, çepgir, çepbir rd
solculuk çepparêzî, çepgirî, çepîtî, çepbirî m
çepparêzî, çepgirî, çepîtî, çepbirî m
solda sıfır (kalmak) (Tiştek) li gorî tiştekî din ne hêja û bêqedr û qîmet e.
soldan ji milê çepê de, ji piyê çepê de, ji hâla çepê de, ji aliyê çepê de
ji milê çepê de, ji piyê çepê de, ji hêla çepê de, ji aliyê çepê de
soldurma çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin m
çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin m
soldurmak çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin l/gh
çilmisandin, pelisandin, çermisandin, tewifandin, pelimandin, miçiqandin, zerhimandin, zuhumandin l/gh
solfej solfej mzk/m
solfej mzk/m
solgörüşlü bawerîçep rd
bawerîçep rd
solgun 1. çilmisî, tewifi, tewifok, pelisî, çermisî, pelimî, zerhimî, çilmisok, zirhimok, rengavêtî, rengqelibî 2. çilmisî, rengavêtî, rengqelibî, beqem, berqem (ji bo qumaş û cil û bergan) 3. zenanok, zenûn (ji bo ronî û mirovan) 4. mixeyrî (ji bo deng) rd
1. çilmisî, tewifî, tewifok, pelisî, çermisî, pelimî, zerhimî, çilmisok, zirhimok, rengavêtî, rengqelibî 2. çilmisî, rengavêtî, rengqelibî, beqem, berqem (ji bo qumaş û cil û bergan) 3. zenanok, zenûn (ji bo ronî û mirovan) 4. mixeyrî (ji bo deng) rd
solgunca 1. tewifokî, çilmisokî, pelisokî, pelimokî, çermisokî, zirhimokî 2. beqemokî, beqemî (tenê ji bo cil û bergan) 3. zenanokî rd
1. tewifokî, çilmisokî, pelisokî, pelimokî, çermisokî, zirhimokî 2. beqemokî, beqemî (tenê ji bo cil û bergan) 3. zenanokî rd
solgunlaşma 1. çilmisîbûn, çilmisokîbûn, pelisîbûn, çermisîbûn, pelimîbûn, tewifokîbûn, rengavêtîbûn, rengqelibîbûn 2. beqemîbûn 3. zenanokîbûn 4. mixeyrîbûn m
1. çilmisîbûn, çilmisokîbûn, pelisîbûn, çermisîbûn, pelimîbûn, tewifokîbûn, rengavêtîbûn, rengqelibîbûn 2. beqemîbûn 3. zenanokîbûn 4. mixeyrîbûn m
solgunlaşmak 1. çilmisî bûn, çilmisokî bûn, pelisî bûn, çermisî bûn, pelimî bûn, tewifokî bûn, rengavêtî bûn, rengqelibî bûn 2. beqemî bûn (ji bo qumaşan) 3. zenanokî bûn 4. mixeyrî bûn l/ngh
1. çilmisî bûn, çilmisokî bûn, pelisî bûn, çermisî bûn, pelimî bûn, tewifokî bûn, rengavêtî bûn, rengqelibî bûn 2. beqemî bûn (ji bo qumaşan) 3. zenanokî bûn 4. mixeyrî bûn l/ngh
solgunluk 1. çilmisîtî, tewifîtî, rengavêtîbûnî, rengqelibîtî 2. beqemîtî 3. zenanokîtî m
1. çilmisîtî, tewifîtî, rengavêtîbûnî, rengqelibîtî 2. beqemîtî 3. zenanokîtî m
solhan Bongilan, Bongilane (Navçeyeke girêdayî Çewlîgê)
solidaris t piştgir, piştevan, piştvan nd/nt
solidarist piştgir, piştevan, piştvan nd/nt
solidarizm piştgirî, piştevanî, piştvanî m
piştgirî, piştevanî, piştvanî m
solipsizm ezperestî fel/m
ezperestî fel/m
solist solîst mzk/nd
solîst mzk/nd
sollamak (ji bo erebeyan) ji aliyê çepê de jê bihurîn l/ngh
(ji bo erebeyan) ji aliyê çepê de jê bihurîn l/ngh
sollu bnr sağlı sollu
bnr sağlı sollu
solma 1. çilmisîn, pelisîn, çermisîn, pelimîn, tewifan, zuhumîn, zerhimîn miçiqîn 2. beqembûn, xeyirin, rengqelibîn, rengjêçûn, renglêneman, rengavêtin m
1. çilmisîn, pelisîn, çermisîn, pelimîn, tewifan, zuhumîn, zerhimîn miçiqîn 2. beqembûn, xeyirîn, rengqelibîn, rengjêçûn, renglêneman, rengavêtin m
solmak 1. çilmisîn, pelisîn, çermisîn, pelimîn, tewifîn, miçiqîn, zuhumîn, zerhimîn (tiştê ku tezetiya xwe, candariya xwe winda dike) l/ngh 2. beqem bûn l/ngh, xeyirin l/ngh, reng qelibîn l/ngh, reng jê çûn l/bw, reng lê neman l/bw, reng avêtin l/gh
1. çilmisîn, pelisîn, çermisîn, pelimîn, tewifîn, miçiqîn, zuhumîn, zerhimîn (tiştê ku tezetiya xwe, candariya xwe winda dike) l/ngh 2. beqem bûn l/ngh, xeyirîn l/ngh, reng qelibîn l/ngh, reng jê çûn l/bw, reng lê neman l/bw, reng avêtin l/gh
solmaz rengnavêj, rengnedêr rd
rengnavêj, rengnedêr rd
solo solo mzk/m
solo mzk/m
solo yapmak solo strîn
solo strîn
solocu solîst mzk/nd
solîst mzk/nd
solucan 1. kurm, kurmik, malik, malûlk 2. tîzmar, cotkar (kurmikê ku piştî baranê ji axê derdikevin) zo/n
1. kurm, kurmik, malik, malûlk 2. tîzmar, cotkar (kurmikê ku piştî baranê ji axê derdikevin) zo/n
solucan gibi tîltîlok (kesê pir lewaz û zerhimî ye)
tîltîlok (kesê pir lewaz û zerhimî ye)
solucan otu gulemeş bot/m
gulemeş bot/m
solucanlar famîleya kurmikan zo/nd
famîleya kurmikan zo/nd
soluğan 1. bêhnefişkî (kesê ku pê re nefestengî heye) 2. kolik (heywana ku helkehelkdike, fişefişdike)
1. bêhnefişkî (kesê ku pê re nefestengî heye) 2. kolik (heywana ku helkehelk dike, fişefiş dike)rd
soluğan etmek 1)bêhnefişkî kirin 2) kolikî bûn (heywana ku fişkefişka wê ye)
1) bêhnefişkî kirin 2) kolikî bûn (heywana ku fişkefişka wê ye)
soluğu (bir yerde) almak bi kelebêhn çûn (cihekî)
soluğu almak (bir yerde) Bi kelebêhn çûn (cihekî).
soluğu bir yerde almak bi kelebêhn çûn (cihekî)
soluğu kesilmek (veya soluğu tutulmak) bêhn lê çikîn, bêhnçikiyayî bûn
soluğu kesilmek (tutulmak) Bêhn lê çikîn. Bêhn û taqet lê şikiyan. Bêhnçikiyayî bûn.
soluğu kesilmek (veya tutulmak) bêhn lê çikîn, bêhnçikiyayî bûn
soluğunu kesmek bêhn lê çikandin, bêhnçikiyayî kirin
bêhn lê çikandin, bêhnçikiyayî kirin
soluk (I) bêhn, hilm, henase, nefes, bîn *soluğum kesildi bêhna min çikiya m (II) 1. beqem, curde (ji bo qumaşan) 2. çilmisokî, zerhimî, zuhimî, zerhimî, tewifokî, zerhimokî, rengavêtî 3. zenûn, zelûl (ji bo roniyê) rd
soluk (i) bêhn, hilm, henase, nefes, bîn * soluğum kesildi bêhna min çikiyam
soluk (ii) 1. beqem, curde (ji bo qumaşan) 2. çilmisokî, zerhimî, zuhimî, zerhimî, tewifokî, zerhimokî, rengavêtî 3. zenûn, zelûl (ji bo roniyê)rd
soluk aldırmamak bêhn nedan (yekî) *soluk aldırmadan çalıştırıyor bêhnê nade dixebitîne
bêhn nedan (yekî) * soluk aldırmadan çalıştırıyor bêhnê nadê dixebitîne
Bêhn nedan (yekî).
soluk alıp vermek bêhn dan û stendin
bêhn dan û stendin
soluk almadan (dinlemek, izlemek veya bakmak) tûj bûn lê nihêrtin, gut bûn lê mêze kirin *soluk almadan izliyordu tûj bûbû lê dinihêrt
soluk almadan (dinlemek, izlemek veya bakmak) tûj bûn lê nihêrtin, gut bûn lê mêze kirin * soluk almadan izliyordu tûj bûbû lê dinihêrt
soluk almak 1) bêhna xwe girtin, bêhna xwe stendin, nefes stendin, henase girtin 2) bêhna xwe dan, bêhna xwe berdan, bêhna xwe vedan, vehesîn
1) bêhna xwe girtin, bêhna xwe stendin, nefes stendin, henase girtin 2) bêhna xwe dan, bêhna xwe berdan, bêhna xwe vedan, vehesîn
I) Bêhna xwe girtin. Henase girtin. Nefes girtin. II) Bêhna xwe dan. Bêhna xwe berdan. Vehesîn. (ji bo westînê)
soluk benizli rengnesax
rengnesax borusu zengilor, tînik, kirkirok, zengilok, qaqarcik ant
rengnesax
rengnesax
soluk borusu zengilor, tînik, kirkirok, zengilok, qaqarcik ant
soluk darlığı bêhntengî, henastengî, tengenefesî
bêhntengî, henastengî, tengenefesî
soluk kesici bêhnlêçikîn (tiştê ku ji ber heyecan an jî tirsê bêhna mirov diçikîne)
bêhnlêçikîn (tiştê ku ji ber heyecan an jî tirsê bêhna mirov diçikîne)
soluk kesmek bêhn lê çikandin
bêhn lê çikandin
soluk soluğa bi helehelê, bi helkehelkê, bi bêhnefişkê *soluk soluğa eve geldi bi bêhnefişkê hate malê
bi helehelê, bi helkehelkê, bi bêhnefişkê * soluk soluğa eve geldi bi bêhnefişkê hate malê
Bi helkehelkê. Bi bêhnefişkê.
soluk soluğa kalmak helehel pê ketin, bêhnefişk pê ketin, helkehelk pê ketin
helehel pê ketin, bêhnefişk pê ketin, helkehelk pê ketin
soluk vermek bêhn dan, henase dan
bêhn dan, henase dan
soluk yüzlü rûzerhimî
rûzerhimî
soluklanma bêhnberdan, bêhnvedan, bêhndan, vehesîn m
bêhnberdan, bêhnvedan, bêhndan, vehesîn m
soluklanmak 1. bêhn berdan l/gh, bêhn vedan l/gh, bêhn dan l/gh, vehesîn l/gh, helikîn l/ngh 2. bêhna xwe dan, bêhna xwe vedan, bêhna xwe berdan, westa xwe danîn, bêhna xwe derxistin, bêhna xwe vekirin l/bw
1. bêhn berdan l/gh, bêhn vedan l/gh, bêhn dan l/gh, vehesîn l/gh, helikîn l/ngh 2. bêhna xwe dan, bêhna xwe vedan, bêhna xwe berdan, westa xwe danîn, bêhna xwe derxistin, bêhna xwe vekirin l/bw
soluklaşma çilmisokî bûn, beqemîbûn, demikîbûn, curdebûn, demikîn m
çilmisokî bûn, beqemîbûn, demikîbûn, curdebûn, demikîn m
soluklaşmak çilmisokî bûn, beqemî bûn, demikî bûn, demikîn, curde bûn l/ngh
çilmisokî bûn, beqemî bûn, demikî bûn, demikîn, curde bûn l/ngh
soluksuz bêhilm, bêhenase, bêbêhn, bênefes, bêbêhndan rd
bêhilm, bêhenase, bêbêhn, bênefes, bêbêhndan rd
soluma I. helikîn, helpîn, hclmijîn, helkehelk, helpehelp, fişkefişk, fişkîn, bêhnefişk, bêhnepişk m
1. helikîn, helpîn, helmijîn, helkehelk, helpehelp, fişkefişk, fişkîn, bêhnefişk, bêhnepişk m
solumak 1. helikîn l/ngh, helpîn l/ngh, helmijîn l/ngh, helkehel pê ketin l/bw, helpehelp pê ketin l/bw, fişikîn l/ngh, bêhnefişk pê ketin l/bw
1. helikîn l/ngh, helpîn l/ngh, helmijîn l/ngh, helkehel pê ketin l/bw, helpehelp pê ketin l/bw, fişikîn l/ngh, bêhnefişk pê ketin l/bw
solungaç kelek m
kelek m
solunma 1. hilmijîn, helkîn, helpîn m
1. hilmijîn, helkîn, helpîn m
solunmak 1. hilmijîn, helkîn, helpîn l/ngh
1. hilmijîn, helkîn, helpîn l/ngh
solunum hilmij, tenefûs (danûstendina bêhnê) m
hilmij, tenefûs (danûstendina bêhnê) m
soluş 1. beqemî bûn 2. çilmisîn, tewifîn, zerhimîn m
1. beqemî bûn 2. çilmisîn, tewifîn, zerhimîn m
solutmak bêhnefişk pê xistin, bêhnefişk bi (yekî) xistin l/bw
bêhnefişk pê xistin, bêhnefişk bi (yekî) xistin l/bw
soluyuş 1. helkîn, helpîn, helkehelk, helpehelp, fişkefişk, fişkîn, bêhnefişk m
1. helkîn, helpîn, helkehelk, helpehelp, fişkefişk, fişkîn, bêhnefişk m
sol m 1. ayakkabı 2. nal * hesp sol kirin atı nalladılar
sol (i) mzk/m 1. sol (gam dizisinde fa ile la arasındaki ses) 2. sol (bu sesi gösteren nota işareti)
sol (ii) m tuz
sol ji pê (an jî ling) derxistin ayakkabısını çıkarmak
sol ji pê (an jî ling) kirin ayakkabısını çıkarmak
sol lê dan ayakkabı vurmak
sol lê xistin ayakkabı vurmak
sol li lingê (yekî) xistin (ayakkabı) ayağına vurmak
sol li piyê (yekî) xistin (ayakkabı) ayağına vurmak
sol rast kirin ayakkabılarını çevirmek
sol ters kirin piyê/lingê (yekî) papucunu ters giydirmek
sol zicêf kirin ayakkabı pençelemek.
sola (yekî) dan destê (yekî) papucunu eline vermek
sola (yekî) danîn 1) (birinin) papuçlarını çevirmek 2) ayakkabılarını çevirmek (bazı davranışlala misafiri gitmeye zorlamak) 3) (birinin) kuyusunu kazmak
sola (yekî) di taqê re avêtin pabucunu dama atmak
sola (yekî) ters kirin piyê (yekî) papucunu ters giydirmek
sola hev danîn (birbirinin) kuyusunu kazmak
sola jinan kadın ayakkabısı
sola ku ji piyê (yekî) re nebûn avêtin ayağının bağını çözmek (eşini boşamak)
sola ku nebûn mirov ji piyê xwe derxistin ayağının bağını çözmek (eşini boşamak)
sola mêran erkek ayakkabısı
sola şeytan ters kirin piyê wî şeytana külahı (veya pabucu) ters giydirmek
sola xwe kirin piyê (an jî lingê) xwe ayakkabısını giymek
sola xwe lê qetandin (an jî dirandin) papuç eskitmek (veya paralamak)
sola xwe li (vê) riyê qetandin papuç eskitmek (veya paralamak)
sola xwe li riyekê qetandin eşiğini aşındırmak
sola xwe li xwe kirin ayakkabısını giymek
sola zarokan çocuk ayakkabısı
solaryûm m solaryum
solbend nd/nt 1. ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi 2. nalbant
solbendê xwas culhê bêkiras kendi işlerine karşı ihmalkar olan kimse
solbendî m 1. ayakkabıcılık 2. nalbantlık
solbismar n ayakkabı çivisi
solçêker nd/nt ayakkabıcı (imal eden kimse)
solçêkerî m ayakkabıcılık
soldank ayakkabılık.
m ayakkabılık, başmaklık (ayakkabı konulan yer)
soldir bnr soldirû
soldirî bnr soldirûtî
soldirû nd/nt ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi
soldirûtî m ayakkabacılık, ayakkabı tamirciliği
soldiz bnr soldûz
soldûz nd/nt ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi
soldûzî m ayakkabıcılık
sole m nal
sole (i) m 1. sap 2. darı sapı
sole kirin l/gh nallamak
nal çakmak
solekirin m nallama
solen zo/m süline, deniz çakısı (Solen)
solfej mzk/m solfej
solfiroş nd/nt ayakkabıcı (satan kimse)
solfiroşî m ayakkabacılık
solger nd/nt ayakkabıcı
solgerî m ayakkabıcı
solik m ayakkabı, küçük ayakkabı
solîn (i) m boru
solîn (ii) m kaynak, pınar, kaynarca (bir suyun çıktığı yer)
solîn (iii) bot/m bir tür kır çiçeği
solînk m boru
solîpsîzm fel/m solipsizm, tek bencilik
solîst mzk/nd solist, solocu
solker nd/nt ayakkabıcı (imal eden kimse)
solkerî m ayakkabacılık
solmest m mest (hafif ve yumuşak bir tür ayakkabı)
solo mzk/m solo
solo strîn solo yapmak
solvan nd/nt ayakkabıcı, başmakçı (ayakkabı nöbetçisi)
solvanî m ayakkabacılık, başmakçılık
sol pêlav *“lingê xwe meke sola teng”
sol dan destan hatin qewirandin
sol di paceyê re avêtin (biwêj) hê pêştir û zêdetir birin. çirax ji hoste derbastir bûn. bi rastî min jî wisa hêvî nedikir. wî teresî sola remezan di pacê re avêt.
sola ku nebû mirov ji lingê xwe derxistin (biwêj) jina ku nebaş be berdan. erê rast e, bi her awayî baş nayê dîtin, lê dîsa jî divê sola ku nebe, mirov ji lingê xwe derxîne.
sola xwe di wê riyê de qetandin (biwêj) ı im bi wî karî re mijûl bûn. wî sola xwe di wê riyê de qetand, bawer im ku mirina wî jî dê jî ser wê dozê be.
solalêsî (navdêr, mê) nokerî, xulamî, yê/a ku ji merivekî din re xweş dike, tiştine sosret dike, camêriya xwe binpê dike, merivê derewîn.
Herwiha: solalîsî.
ji wêjeyê: Bi rastî carina mirov li şelafî û solalêsiya hin ronakbîrên me û li aqilê serkêşên malperên kurdî ecêbmayî dimîne!(Laleş Qaso, Nefel.com, 12/2006).
ji: sol + alastin yan solalês + -î
solbend 1. pêlavfiroş 2. tehmîrkarê pêlavan
kesê pêlavan dike, nalbend
solbendî (rengdêr) nalbendî
soldank 1. derdan û paçika solê 2. di ber deriyan de cihê ku pêlav lê tên danîn
(navdêr, mê) pêlavdank, cihê solan, cihê solan.
ji: sol +-dank
soldir (navdêr) kesa/ê solan ango pêlavan didirû ango çêdike.
Herwiha: soldirû solçêker.
Hevwate: pêlavdir pêlavdirû pêlavçêker.
ji wêjeyê: Soldir e apê Reşo Sola çêdiki hero(Younes Bahram: Sirûdên Zarokan, Amed 2005).
: sol + -dir.
: soldirî
soldirî (navdêr, mê) rewşa soldirbûnê, solbendî.
ji: soldir + -î
soldirû solbend *“soldirû pêxwas in, cildirû bêkiras in”
soldirûtî (navdêr, mê) goşkarî, pîncdosî, soldûzî.
ji: soldir +-ûtî
sole bistikên garisan
(navdêr, mê) sol, pêlav, nal.
ji: sol + e.
Bikaranîn: Lêker: sole kirin. Navdêr: solekirin
sole kirin (lêker)(Binihêre:) sole
solekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sole kirin
solekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sole
solên bênalçe çêkirin (biwêj) bi karên nesaxlem û derew re mijûl bûn. karê wî jî wisan e, solên bênalçe çêdike.
solên şeytên çep xistin lingên wî (biwêj) pir kone bûn. hay lo lo! ew yekî wisan e ku sola şeyten çep dixe lingan.
solfej (navdêr, mê) solmîzasyon, awaz, newa, beyt, meqam.
Herwiha: solfêj.
ji: Ji frensî solfège.
ji wêjeyê: Mezher Xelîqî li rojhilatê Kurdistanê li bajarê Sinê ji dayik dibe. Ew hê di 8 saliya xwe de wekî dengxweşekî nav û deng dide. Ew li ba Esedî fêrî solfej û meqamên kurdî û farisî dibe.(Diyarname.com, 6/2007).
: solfejî
solfejî (navdêr, mê) rewşa solfejbûnê.
ji: solfej + -î
solfiroş (navdêr, mê) pêlavfiroş, papûçankfiroş, papûçfiroş.
ji: sol +-firoş
solfiroşî (navdêr, mê) pêlavfiroşî.
ji: sol +-firoşî
solger (navdêr, mê) solker, pînedûz.
ji: sol +-ger
solik (navdêr) xalxalok, sol, pêlav, shegal, galosh.
Bikaranîn: Devoka Elbistanê
solîn [I] coya avê ya ku di bin axê re hatiye çêkirin û di bin kolan, mal û cadeyan re diçe solîn/solîne [II] 1. zeviya kulîlkan 2. cihê çandin û firotina gulan; gulistan
coya avê ya di bin axê ra hatî çêkirin li bin kolan mal û cadan, cihê çandin û firotina gulan, gulistan
solipsîzm (navdêr, mê) ezperestî.
ji: solips +-îzm
solîst (navdêr) kesa/ê di koma muzîkê de bi tenê distire.
Herwiha: solist, soloist, soloîst.
ji wêjeyê: Rojda solîsta Koma Gulên Xerza ye.(Latif Epözdemir: Li Tirkîyê Rewşa Musîq u Hunerê Kurdî u Kêşeyên Hunermendên Kurd, Navkurd.de, 2006).
ji: solo + -îst.
: solîstî, solîstîk
solîstî (navdêr, mê) rewşa solîstbûnê.
ji: solîst + -î
solix (navdêr, mê) nefes, bêhn, bîsk, kêlî, kêlîk, muqdar, êm, bîst, çend saniyeyan, çend deqeyan.
ji wêjeyê: ...Yek, ev tişt dihêle zarok ramangeriya xwe bigerîne û melevaniyê di pindara xwezayê de bike û bi dehan tiştan di solixekê de di ber hişê xwe re derbas bike, mebest jî teqez ev e,... Ji http://www.dengemamoste.com/modules.php?nameNews&filearticle&sid29 Solixekê bi şun da, dawestî, destê xwe ki-. rine kelekên xwe û bang kir. »Lêê, lêê zaqûm wexwarino! De werin çay kalî«. Mîna ku qet tişt nebûye çerxî min bû. ji Bîrnebûn http://www.birnebun.com/hejmar/PDF/birnebunweb33.pdf
solker solbend, pend, :solker di pêxasin cilker di bê kirasin
solmîzasyon (navdêr, mê) solfej, awaz, newa, beyt, meqam
solo (navdêr) stirana ku kesek bi tenê dibêje, kirina karekî bi tenê.
ji wêjeyê: Yekbûn piştî ji koma Çiya veqetiya albumên solo Civak û Nîrwana nuha jî albuma xwe ya bi navê “KEJÊ” derxist.(Netkurd.com, 8/2007).
ji: Ji îtalî.
: solîstÎnglîzî (navdêr) tenê, tak, tenya, bi tenê karek kirin (nemaze firîn)
solyask (navdêr, mê) giyayek di buharê de li nav zadan şên dihê ku bi pelên xwe dişibite pîvazê, bi koka xwe dişibite sîrê.Dihê xistin nav girarê û nanê tendûrê
solar year Sala tavê (365 roj, 5 saet, 48 xulek, 45.5 çirke)
solatium (pirhejmar) -tia) tezmînat.
soldier serbaz
leşker
solemnly Bi awayek cîdî. Bi giranî.
solid zexm
solidarity piştgirî
solidify Rihnkirin, Rihnbûn, Bihêz kirin.
solution çareserî
çareser
solve çareserkirin
sol f. shoe.
solçêker m. shoemaker
solange heta ku
solange wie tako
taku
solch babet
enwa
hanê
welê
wiha
wilo
wisa
solch ein ha
hanê
solche welê
soldat esker
esker
leşker
leşker
saldat
serbaz
solidarität paltiştî
pişgirî
xîret
solide qewîn
soll doch bila
bira
sollen gerekbûn
pêwîstbûn
vîn
sol Halbschuh
Pantoffel
Schuh
Stiefel
solbend Schuhmacher
solîn Blumenacker
solix Atem
Atemzug
Augenblick [m.]
Moment
sol m. muz. sol n.
m. postal, sol, midas, sewl n.
n. gure, kar, xebat, suxul, girwe, xevat n.
solbend m/n. postalderz, solderz, kondirderz, goskar, soldirwan, pînecî, sewlderz, soldircî, pînçî, kondircî n.
n. nalbend n.
solbendî m. nalbendîye, nalbendênî m.
solçêker m/n. postalderz, solderz, kondirderz, goskar, soldirwan, pînecî, sewlderz, soldircî, pînçî, kondircî n.
soldank m. postaldang, soldang, cayê postalan n.
soldirû m/n. postalderz, solderz, kondirderz, goskar, soldirwan, pînecî, sewlderz, soldircî, pîng, kondircî n.
soldirûtî m. postalderzîye, solderzîye, kondirderzîye, goskarîye, pînecîyênî, soldirwanîye, postalderzênî, solderzênî, kondirderzênî, goskarênî m.
soldûz m/n. postalderz, solderz, kondirderz, goskar, soldirwan, pînecî, sewlderz, soldircî, pînçî, kondircî n.
soldûzî m. postalderzîye, solderzîye, kondirderzîye, goskarîye, pînecîyênî, soldirwanîye, postalderzênî, solderzênî, kondirderzênî, goskarênî m.
sole m. sap, qarût, dasik, das, sop n.
m. nal, nale n.
sole kirin lg. nalkerdene, nalnayene
solfej m. muz. solfej n.
solfiros m. postalrotox, solrotox n.
solfirosî m. postalrotoxîye, solrotoxîye, postalrotoxênî, solrotoxênî m.
solî rd. sêlî
solî bûn tng. sêlî bîyene
solî kî rd. sêlîkî
solîbûn m. sêlîbîyayis n.
solik rd. vilçik, sortik, viltik, vilç
solîn n. hêgayê vîlikan n.
solîst n. muz. solocî, solîst n.
solîtî m. sêlîyîye, sêlîyênî m.
solker m. postalderz, solderz, kondirderz, goskar, soldirwan, pînecî, sewlderz, soldircî, pînçî, kondircî n.
m/n. karker, xebatkar, gurekar, emele n.
solkerî m. karkerîye, gurekarîye, xebatkarîye, karkerênî, gurekarênî, xebatkarênî m.
solo m. muz. solo n.
solvan m. postalwan, solwan, postalcî, solcî n.
sol (n) ayakkabı, pabuç, başmak
(m) bakınız: sole (m)
sol bîyayene bakınız: sole bîyene
sol kerdene bakınız: sole kerdene
sol pira şanayene bakınız: sole pira şanayene
sol piro şanayene bakınız: sole pira şanayene
sola bakınız: înşalah
sola mergî (m) aşırı tuzlu
sola sure (m) bakınız: sola sûre (m)
sola sûre (m) aşırı tuzlu
solav (n) bakınız: solawe (m)
solaw (m) bakınız: solawe (m)
solawe (m) 1)tuzlu su 2)turşu
solawi (m) bakınız: solawe (m)
solawî (m) bakınız: solawe (m)
solbîyayîş (n) bakınız: solebîyayîş (n)
solboyaxker -e, ayakkabı boyacısı
solca (n) bakınız: soleca (n)
soldane (m) bakınız: soledane (m)
soldarz -i, bakınız: solderz -e,
solderz -e, 1)ayakkabı yapımcısı (ayakkabı diken) 2)ayakkabıcı (ayakkabı yapan ya da satan), pabuççu, başmakçı
solderzê (m) bakınız: solderzîye (m), solderzî (m)
solderzey (m) bakınız: solderzîye (m), solderzî (m)
solderzî (m) ayakkabıcılık, pabuççuluk
solderzîye (m) ayakkabıcılık, pabuççuluk
sole (m) tuz
(m) bakınız: sale (m)
sole bîyene tuzlanmak
sole cieştene içine tuz atmak, tuz katmak
sole cikerdene tuz koymak
sole dayene tuzlamak (hayvan içi (n)
sole dekerdene tuz koymak
sole devistene içine tuz atmak, tuz katmak
sole eştene bide/bede/bere içine tuz atmak, tuz katmak
sole kerdene tuzlamak (tuza yatırmak ya da üstüne tuz serpmek)
solê mewsimî (zh) mevsimlik ayakkabı
sole pira şanayene tuzlamak (üstüne tuz serpmek)
sole piro sanayene bakınız: sole piro şanayene
sole piro şanayene tuzlamak (üstüne tuz serpmek)
solê sporî (n) spor ayakkabısı
sole vistene bide/bede/ bere bakınız: sole eştene bide/ bede/bere
solebîyayîş (n) tuzlanma
soleca (n) küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara topluca tuz yedirilen yer
soledane (m) tuzluk
solekî (m) bakınız: salekî (m)
solen -e, bakınız: solin -e,
soleroş -e, tuzcu
soleroşî (m) tuzculuk
soleroşîye (m) tuzculuk
solesan (n) bakınız: solesen (n)
solesana (m) bakınız: solesen (n)
solesê (n) bakınız: solesen (n)
solesen (n) küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara topluca tuz yedirilen yer
soli (m) bakınız: sole (m)
soli bîyayîne bakınız: sole bîyene
soli kerdene bakınız: sole kerdene
soli pira şanayene bakınız: sole pira şanayene
soli piro şanayene bakınız: sole pira şanayene
solibîyayîş (n) bakınız: solebîyayîş (n)
solin tuzlu
-e, tuzlu
solince (m) bakınız: salince (m)
solinê (m) bakınız: solinî (m), solinîye (m)
soliney (m) bakınız: solinî (m), solinîye (m)
solinî (m) tuzluluk
solinîye (m) tuzluluk
solix (n) nefes, soluk
solix dayene nefes vermek, soluk vermek
solix girewtene nefes almak, soluk almak
solix guretene bakınız: solix girewtene
soloşe (n) bakınız: solesen (n)
solsî (m) bakınız: solesen (n)
sol çep, -e
sol kanat basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
sol kol basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
sol taraf heto çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
solcu çepgir, -e
solucan b. bağırsak solucanı, yer solucanı
soluğu kesilmek b. nefesi kesilmek
soluğu tıkanmak b. nefesi tıkanmak
soluk b. nefes
soluk almak b. nefes almak
soluk borusu zulzulike (m), zuqlike (m), zuriqe (m)
soluk borusu iltihabı b. nefes borusu iltihabı
soluk vermek b. nefes vermek
sola tenê.
solvi çareser kirin.