Encamên lêgerînê
sisê n 1. üç (ikiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III) 2. rd üç (ikiden bir artık olan)
sisê sisê rd üçer üçer
sisêyane wj/m üçleme
sisêyî rd üçlü
sisê sê *“gava serî bûn sisê, wan bavêje ber sê; ji ber ku sisê, li hev asê ye”
sisê num. hîrê, hîre, hîrye
sisêsisê rd. hîrê hîrê